ČD Cargo rozšiřuje park interoperabilních lokomotiv

Na přelomu roku 2018/2019 společnost ČD Cargo, a.s., nakoupí další čtyři interoperabilní lokomotivy Vectron, které doplní osm již pořízených strojů stejné řady.

Flotila interoperabilních lokomotiv nejvýznamnějšího tuzemského železničního nákladního dopravce se v letech 2019 a 2020 dále rozroste o 10 lokomotiv Traxx MS3. Počet těchto lokomotiv bude možné na základě smluvní opce s využitelností do roku 2022 rozšířit o dodávku dalších až 40 kusů. Jedná se o inovovaný produkt úspěšné řady Traxx MS, které se prodalo více než 2 250 strojů.

Interoperabilní lokomotivy budou provozuschopné v tuzemsku a dále ve všech okolních státech a v Maďarsku, přičemž tento paket zemí lze ještě rozšířit o Slovinsko a Chorvatsko. Výkonný ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth k tomu dodává: „Pořizování interoperabilních lokomotiv podporuje strategii expanze značky ČD Cargo na zahraniční trhy. V tuto chvíli disponujeme licencemi pro realizaci přeprav v Polsku, Rakousku, na Slovensku i v Maďarsku a odpovídající vozidlový park nám umožní tyto licence naplno využít. Již dnes máme vytipovanou řadu mezinárodních přeprav, na které je možné tyto lokomotivy okamžitě nasadit a vyhovět tak požadavkům našich zákazníků na realizaci celé přepravní trasy jednou lokomotivou.“

Jedná se o nejmodernější lokomotivy s vysokou tažnou silou i provozní rychlostí, které vyhovují současným evropským trendům a umožňují vozbu těžkých vlaků na dlouhé přepravní vzdálenosti. Samozřejmostí je dnes implementace evropského zabezpečovacího zařízení ETCS, kamerový systém, GSM-R apod.

„Nákup moderních lokomotiv je plně v souladu se schválenou koncepcí obnovy a udržitelnosti parku železničních kolejových vozidel“, konstatuje Tomáš Tóth a dodává: „Naším cílem je eliminovat ztrátové časy přepřahů lokomotiv, zefektivnit přepravy na dlouhých vozebních ramenech a přispět také k uvolnění kapacity na exponovaných tratích sítě SŽDC. Do budoucna máme v plánu postupně odstavovat méně spolehlivé a technicky zastaralé lokomotivy a nahrazovat je moderními a modernizovanými stroji, které jsou mimo výše uvedené technické parametry také šetrnější k životnímu prostředí díky své účinnosti a rekuperačnímu brždění.“

Sjednanými cenovými podmínkami pro nově dodávané lokomotivy od obou výrobců, termíny jejich dodávek i aktuálně velmi příznivými podmínkami financování získává ČD Cargo hnací vozidla, která na domácím i evropském trhu budou znamenat velmi silnou konkurenční výhodu.

Proces schvalování tohoto nákupu byl v jednotlivých orgánech společnosti dokončen a v nejbližších dnech je očekáván podpis kontraktů se společnostmi Siemens a Bombardier

ČD Cargo

Leave a Reply

%d bloggers like this: