Společnost Iveco Czech Republic vyrobila v roce 2018 přes 4000 autobusů

Vysokomýtský výrobce autobusů Iveco Czech Republic, a.s. v roce 2018 vyrobil 4286 autobusů, tedy o několik desítek kusů více než v předchozím roce. Společnost v loňském roce rovněž získala ocenění pro druhého nejlepšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji.

Současně s plánovaným navyšováním výroby, navyšovala společnost také počet svých zaměstnanců, a to i v situaci, kdy se v roce 2018 míra nezaměstnanosti v České republice pohybovala kolem 3 % a v Pardubickém kraji klesla až k hodnotám pod 2 %. K 31. prosinci 2018 společnost zaměstnávala celkem 3.781 zaměstnanců. Nejvyšší nárůst zaměstnanců (o 445) byl zaznamenán v dělnických profesích. Příznivým jevem je mj. nízká fluktuace kmenových zaměstnanců, podporující stabilitu pracovních týmů.

IVECO BUS v České republice

Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem IVECO BUS. Společnost Iveco Czech Republic, a. s. navazuje na už 90letou tradici výroby autobusů v tomto městě. Firma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala převážně na výrobu autobusů, a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se o typ 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy navázala vozidla Crossway – nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Výrobní závod doposud vyrobil více než 30 000 vozidel Crossway. Výroba dále zahrnuje vozidla typu Crossway Low Entry, Line, POP a PRO s různými typy motorů v mnoha výrobních modifikacích a nový model Evadys.

IVECO BUS zaměstnává ve dvou výrobních závodech, ve francouzském Annonay a českém Vysokém Mýtě, přes 5 000 pracovníků. Oba závody získaly v roce 2013 bronzovou medaili World Class Manufacturing (WCM), což je mezinárodní metodika pro řízení výrobních procesů v souladu s nejlepšími standardy po celém světě.

Iveco Czech Republic

Leave a Reply

%d bloggers like this: