V Brně spustí ve vozech Wi-Fi připojení, zkušební provoz potrvá dva měsíce

Cestující budou mít ve vozech městské hromadné dopravy v Brně možnost bezplatného připojení k internetu. Dopravní podnik jej začne postupně spouštět od začátku února. Hlavním cílem služby je zpřístupnit cestujícím aktuální informace o dopravě nebo si vyhledat potřebné spojení. Provozování Wi-Fi sítě dopravní podnik přijde na více než 2,3 milionu korun ročně. Zkušební provoz potrvá dva měsíce.

Poskytování informací o aktuální situaci či plánovaných změnách v dopravě patří mezi hlavní priority Dopravního podniku města Brna. „Stále hledáme nové kanály a možnosti, jak cestujícím umožnit získávat aktuální informace. Nyní budou mít tuto možnost během jízdy, aniž by nutně potřebovali mít zaplacený vlastní datový tarif,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Testovací verze připojení prostřednictvím sítě nazvané DPMBfree umožní cestujícímu čerpání 4 MB na jedno připojení v maximální době 20 minut. Rychlost připojení je pro cestujícího stanovena na 256 kbps.

Router (zařízení zajištující distribuci Wi-Fi signálu) umístěný v každém vozidle umožňuje současné připojení až padesáti uživatelů, přičemž síla signálu by na kterémkoliv místě ve vozidle neměla klesnout pod použitelnou úroveň. „Po spuštění plánujeme dvouměsíční zkušební provoz, který nám ukáže, jak celý systém bude fungovat v praxi. V jeho závěru vyhodnotíme zájem cestujících o tuto službu na základě počtu přístupů i obdržených připomínek. Zároveň je Wi-Fi ve vozidlech novým reklamním prostorem, který můžeme nabídnout našim případným partnerům,“ doplnil Havránek.

Objem dat, který bude k dispozici v jednom voze, je 30 GB na měsíc. Dopravní podnik města Brna a.s. provozuje s připojením k internetu 720 vozů, celkem měsíčně poskytne cestujícím k dispozici 22,5 TB dat.

Dopraváček, zdroj: DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: