V Praze začala rekonstrukce historické Fantovy budovy

Na největším osobním nádraží v Česku začaly první práce na rekonstrukci fasády a střechy historické Fantovy budovy. Obnova pláště této významné secesní památky potrvá dva a půl roku, předpokládané celkové investiční náklady dosahují 212 milionů korun. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, stavební a restaurátorské práce provede společnost AVERS. Financování celé akce zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

V rámci samostatné investiční akce připravuje SŽDC ve Fantově budově také rekonstrukci jejích vnitřních prostor.

„Příprava této rozsáhlé rekonstrukce probíhala vzhledem k významu celé budovy v těsné spolupráci s památkáři. To znamená, že všechny stavební a technologické postupy byly navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům státní památkové péče,“ sdělil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Secesní výpravní budova někdejšího nádraží císaře Františka Josefa pochází z let 1901 až 1909. Cestujícím sloužila až do otevření nového podzemního odbavovacího terminálu v roce 1977. Dnešní název nese podle svého architekta Josefa Fanty. Stavební úpravy budou probíhat po etapách. Začnou na krajních věžích, druhá fáze bude řešit křídla objektu. Nakonec se bude zjišťovat aktuální stav střední části budovy, která prošla v nedávné době stavebními úpravami. Odstraní se degradovaná a odfouknutá omítka a nahradí ji nová vápenná omítka. Veškeré umělecké prvky štukové sochařské výzdoby, kamenné sochařské výzdoby a uměleckořemeslné prvky z oceli budou odborně renovovat restaurátoři s licencí. Součástí stavebních prací bude také odstranění nefunkčních prvků, např. ocelových konzol nebo rozvaděčů. Niky a otvory se po demontáži zazdí.

Po odkrytí střešní krytiny se podrobně posoudí stav konstrukce krovu, která se následně ošetří prostředkem proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a plísni. Nové bude laťování, položí se nová střešní krytina a udělá se klempířské oplechování. Okna a dveře budou odborně repasovány. Neopravitelné výplně, případně jejich části, budou nahrazeny přesnými tvarovými i materiálovými kopiemi. Obnovena bude také barevnost výplní, a to podle provedeného průzkumu

Dopraváček, zdroj: SŽDC

Leave a Reply

%d bloggers like this: