Nový dodatek kolektivní smlouvy podepsán, zaměstnancům DPP se navýší odměny

Při kolektivním vyjednávání se podařilo dosáhnout dohody vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy a všech 26 odborových organizací. Zlepšení pracovního prostředí, zvýšení kolektivní výkonnostní odměny, nebo navýšení příplatku za délku dosažené odborné praxe. I takové změny přinese nový dodatek č. 4 k platné Kolektivní smlouvě, který byl podepsán v posledních dnech. Osobní náklady na zaměstnance se tak pro rok 2020 navýší cca o 7,3 %.

„Po několikaměsíčním jednání se nám podařilo najít vzájemně přijatelný kompromis, kdy z obou stran došlo k rozumnému nastavení požadavků a očekávání. Nepůjde tak o pouhé plošné navýšení mezd, ale jde o řešení, které zohledňuje délku zkušeností a výkon jednotlivých zaměstnanců, čímž chceme naše dlouholeté a kvalitní zaměstnance motivovat i stabilizovat. Z tohoto pohledu považuji dané řešení za vyvážené pro všechny strany,“ řekl Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

Svých zaměstnanců si vážíme, proto jsme rádi, že jim můžeme poskytnout odpovídající mzdové podmínky, finanční benefity i další výhody zázemí stabilní společnosti,“ uvedl Jiří Špička, personální ředitel a člen představenstva DPP, s tím, že by rád také poděkoval všem odborovým organizacím za konstruktivní jednání.

Na základě dodatku ke stávající kolektivní smlouvě zaměstnanci kromě navýšení odměn získají další zvýhodnění. Smluvní strany se například zavázaly zahájit jednání o zavedení pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli pro všechny zaměstnance. Došlo mj. k doplnění nového bodu, který vyčleňuje 30 mil. Kč na zlepšení pracovního prostředí, zejména hygienických a klimatických podmínek na pracovištích (především zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu).

Dojde k navýšení příplatku za délku dosažené odborné praxe v DPP, a to ve dvou vlnách. Od 1. ledna 2020 a 1. dubna 2020, kdy bude činit 3 až 15 Kč za hodinu, podle délky praxe. Nárok na tento příplatek mají zaměstnanci již po prvním roce působení v Dopravním podniku.

Od ledna 2020 se také navýší kolektivní výkonnostní odměna o 1 %, od dubna 2020 pak o další 2 %. Dlouhodobá výkonnostní odměna se bude od 1. ledna 2020 vyplácet čtvrtletně, nikoliv pololetně, jak tomu bylo dosud, zároveň dojde od 1. dubna 2020 k jejímu navýšení na 1,5 %. V roce 2020 tak dojde k nárůstu osobních nákladů, které zahrnují mzdové náklady včetně odvodů a náklady na benefity, o cca 7,3 % (při předpokládané míře inflace v roce 2019 ve výši 2 %). Výše uvedená navýšení k 1. dubnu 2020 jsou podmíněna schválením nákladů v rozpočtu na rok 2020 jediným akcionářem, kterým je Hlavní město Praha.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: