Trolejbusová doprava slaví v Brně 70 let

Předposlední červencový den roku 1949 vyjel do ulic první trolejbus městské hromadné dopravy na trase od Hlavního nádraží do Slatiny. Dnes, o sedmdesát let později, má Dopravní podnik města Brna největší trolejbusový park a nejhustší trolejbusovou síť v České republice. V současné době jezdí trolejbusy na 12 linkách, délka trolejbusové sítě v Brně činí stavebně přibližně 82 km. Nejdelší trolejbusovou linkou je „pětadvacítka“ o délce asi 17,7 km, naopak nejkratší je linka 39, která má cca 2,6 km. Dopravní podnik města Brna provozuje 150 trolejbusů.

„Elektomobilita je jedním z předních témat současnosti, tímto směrem se krok po kroku ubíráme. Z tohoto pohledu se právě trolejbusy jeví jako optimální řešení, právě jejich zásluhou máme dvě třetiny vozového parku na elektrickou energii. Navazujeme tedy na práci našich předchůdců a dále vidíme jako důležité trolejbusovou dopravu ve městě rozvíjet,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Po zprovoznění první trolejbusové linky dne 30. července 1949 mezi Hlavním nádražím a Slatinou se jako další přidala linka vedoucí z dnešní Brandlovy ulice do Králova Pole a na Silvestra byla uvedena do provozu třetí trolejbusová linka z Komárova do Tuřan. Délka trolejbusových tratí byla necelých 14,5 km. Pro zahájení provozu bylo dodáno15 trolejbusů Škoda 6Tr, které měly zázemí spolu s tramvajemi ve vozovně v Husovicích. Zatímco 60. léta minulého století přála spíše vzestupu autobusové dopravy, léta 80. a 90. se nesla opět v duchu rozvoje trolejbusových linek a logickým vyústěním byla stavba vozovny Komín v letech 1994 – 1997.

Budoucnost trolejbusové dopravy se píše každým dnem. V současnosti Dopravní podnik prodlužuje trolejbusovou trať z Novolíšeňské na Jírovu, plánuje se velká rekonstrukce Komínské vozovny i nákup nových trolejbusů, které by měly nahradit staré typy. A trolejbusy mají i své zastoupení i mezi retrovozy DPMB. K nedávno opravenému trolejbusu 15Tr přibude i 9Tr z Ukrajiny, který v Brně jezdil do roku 1996 a nyní se připravuje do provozu.

DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: