Střecha nejmladší pražské vozovny šla k zemi

Krátce před půl desátou zazněla siréna, provoz v okolí vozovny Hloubětín se zastavil a 126 kilogramů průmyslové trhaviny poslalo střechu vozovny k zemi. Sobota 24. srpna 2019 se tak zapsala do dějin pražské městské hromadné dopravy. Vozovna Hloubětín, která sloužila tramvajím od roku 1951, byla kvůli havarijnímu stavu střechy deponovací haly již mimo provoz. Do konce letošního roku budou v areálu pokračovat bourací a odklízecí práce. Do konce roku 2022 pak zde vyroste nová moderní vozovna. Se stavbou první etapy začne DPP v létě příštího roku.

Střecha o ploše cca 150 x 100 metrů se postupně sesunula dolů v sérii explozí trvajících „pouhých“ 9 vteřin. Prašnost pomáhaly snižovat hasiči kropící trosky, ale také 10 speciálních vaků naplněných vodou, každý o 300 l, které byly umístěny uvnitř haly. Exploze vaky s vodou rozmetala a vytvořila jemný aerosol, který umožnil pohlcování a rychlé usazování zvířeného prachu. Kvůli bezpečnosti byl pro odpal zvolen neelektrický systém na bázi mikrobleskovice, tj. plastové trubičky s tenkou vrstvou výbušniny na 1 metr délky.

DPP ve spolupráci s policejními složkami zajistil maximální bezpečnost celé oblasti. Vozovna i přilehlé komunikace byly vyloučenou oblastí střeženou Policií ČR i Městskou policií. Nad vozovnou až po letiště ve Kbelích byla vyhlášena bezletová zóna. Těsně před demolicí policejní složky na nezbytnou dobu cca 10 minut zastavily jak tramvajovou dopravu mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí, tak i individuální na Kbelské a Kolbenově.

Po zbytek letošního roku bude DPP v areálu vozovny v Hloubětíně pokračovat v demolici částí zdí a přístavků v severní a západní části deponovací haly, ale již běžnými konvenčními metodami. „Jsem rád, že se nám podařilo posunout další velký projekt. Z toho, že musíme vozovnu odstřelit, nadšený nejsem, protože nám v provozu chybí, ale v tomhle případě jiné řešení nebylo. Několik na sobě nezávislých studií a posudků potvrdilo, že hala je neopravitelná,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Všechno špatné je ale k něčemu dobré. Zbourání staré vozovny nám umožní po 70 letech postavit v Praze novou, moderní, se zázemím a pracovními podmínkami odpovídajícími 21. století.“

„Nechal jsem si ověřit, zda je demolice vozovny Hloubětín s unikátní skořepinovou střechou doopravdy jediná možnost. Ke všem konstrukcím přistupuji zodpovědně a racionálně na základě faktů. Když se potvrdí, že je technicky nemožné nebo nebezpečné ji udržet, musí se přistoupit k demolici. A mnou zadaná diagnostika Kloknerova ústavu ČVUT hovořila jasně,“ doplnil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Výstavba nové vozovny

Projekt nové vozovny Hloubětín je v přípravě od roku 2016. V roce 2017 získal DPP na novou stavbu kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA), o rok později územní rozhodnutí a povolení k demolici staré vozovny. Letos DPP pracuje na zajištění stavebních povolení na jednotlivé etapy projektu a zpracování realizační dokumentace stavby. V příštím roce DPP čeká výběr zhotovitele stavby a samotné zahájení realizace. „Jako první zahájíme stavbu nového energocentra areálu, předpokládám na začátku příštího léta. Samotnou deponovací halu včetně nového zázemí pro údržbu tramvají a další provozy v areálu postavíme v letech 2021 až 2022. Dokončení celé stavby plánujeme na konec roku 2022,“ doplnil Petr Witowski.

Nové technologie v nové vozovně Hloubětín

Nová vozovna Hloubětín je technicky navržena tak, aby umožňovala deponaci i údržbu nových nízkopodlažních tramvají. Současně v nové vozovně plánujeme používat úspornější technologie s nižší spotřebou energií a šetrnější k životnímu prostředí. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Vytápění areálu bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel, k mytí tramvají bude využívána dešťová voda a pro zásobování areálu elektrickou energií bude zčásti využíváno fotovoltaických panelů na střeše nové haly.

Vozovna Hloubětín, 22.9.2007.

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: