Nová kolektivní smlouva v Dopravním podniku Ostrava podepsána

Nová kolektivní smlouva podepsaná generálním ředitelem Danielem Morysem a zástupci obou odborových organizací DPO přináší všem zaměstnancům Dopravního podniku Ostrava nárůst mezd o 10 korun na hodinu od 1. 1. 2020 a příslib 40 milionů na mzdy v každém dalším roce, zvýšení příspěvků na penzijní připojištěni na 500 Kč nebo příplatek za práci v teplých dnech.

„Ta jednání byla od začátku velmi klidná a věcná. Chtěl bych zástupcům obou odborových organizací poděkovat za profesionální přístup. A naším zaměstnancům vzkázat, jak moc si jejich práce vážím, protože především na nich stojí naše dlouhodobá ambice být nejmodernějším a vlastně i nejlepším dopravním podnikem v zemi,“ řekl po podpisu nové kolektivní smlouvy generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodal: „Jsem rád, že je kolektivní smlouva čtyřletá. Je to pro mě důkaz stability uvnitř DPO i dlouhodobě dobrého a funkčního dialogu mezi odbory a managementem.“

Podpis nové kolektivní smlouvy (foto: DPO).

Jsem rád, že podnik a město si uvědomují klíčovou roli našich zaměstnanců a děkuji jim za vstřícnost a pochopení při vyjednávaní našich požadavků. Kolektivní vyjednávání bylo vedeno v klidném duchu, se vzájemnou dohodou obou odborových organizací a ke spokojenosti obou stran,“ řekl ke kolektivnímu vyjednáván předseda Odborů zaměstnanců DPO Peter Ochman.

S příchodem Daniela Moryse do DPO se podstatně změnil postoj zaměstnavatele vůči nám odborům.“ sdělil Ivo Protivínský, předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s. „Konečně jsme vnímání jako sociální partneři, jako most mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Důkazem toho je jak právě ukončené kolektivní vyjednávání, tak i dohodnutá kolektivní smlouva. Je to slušný základ, na kterém se dá stavět. Nemohu opomenout i vstřícný postoj primátora Macury, se kterým jsme se sešli ještě před samotným zahájením kolektivního vyjednávání, výsledkem čehož pak byla garance mzdových prostředků pro další roky,“ dodává Protivínský.

Dopraváček, zdroj: DPO

Leave a Reply

%d bloggers like this: