Méně nehod tramvají – DPP testuje antikolizní systém

Dopravní podnik hl. m. Prahy spouští testování antikolizního systému tramvají od izraelské firmy Mobileye. Antikolizní systém by měl zabránit nehodám mezi tramvajemi, nehodám s automobily a především srážkám s chodci. Testy budou prováděny na tramvajích typu Škoda 15T (ev.č. 9286 a 9366) v areálu Opravny tramvají v Hostivaři. Pokud bude systém funkční, počítá se s dalším testováním v provozu na vybraných tramvajích. Kdyby se antikolizní systém odzkoušel v provozu bez jakýchkoliv problémů, do budoucna by jej DPP mohl nakoupit formou veřejné soutěže pro všechny tramvaje

Foto: DPP

„DPP nainstaloval antikolizní systém pro tramvaje během 4. 9. a 5. 9. na tramvajích typu 15T ev. č. 9286 a 9366. Tato technologie byla nastavená dle požadavků DPP pro tramvajovou dopravu v Praze. V současné době probíhá testování systému a simulace nehodových stavů v Opravně tramvají. Pokud všechny scénáře nehodových dějů systém zvládne, vyjedou technici DPP s tímto systémem nejprve bez cestujících zkušebně do provozu,“ uvedl Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a předpokládá, že tyto testy budou probíhat během 14denní lhůty. Pokud systém bude odpovídat zadaným požadavkům, bude až poté uvolněn do provozu s cestujícími. Řidiči, kteří budou tyto tramvaje ovládat, budou proškoleni zástupcem izraelské firmy a z jejich poznatků DPP načerpá nadále informace k optimalizaci systému.

Systém je založen na principu inteligentních kamer, které evidují předměty, vozidla, osoby, jejich rychlost a směr pohybu a pracují se speciálními SW algoritmy. Systém se sám „učí“ číst okolí a tím se více stává spolehlivým. Systém nesmí zbytečně zatěžovat řidiče, ale v případě vyhodnocení kolize musí aktivovat akustickou výstrahu. Pokud se antikolizní systém osvědčí, tak dalším technickým krokem by mělo být u nových tramvají typu 14T a 15T zavedení výstupu do řízení vozidla. Tyto typy tramvají by pak uměly automaticky zabrzdit v případě kolize bez zásahu řidiče.

Vůz Škoda 15T při nehodě s policejním automobilem v ulici Olšanská dne 17.10.2014.

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: