Trolejbus EKOVA ELECTRON 12T na testování v Praze

V úterý 24. září 2019 představil Dopravní podnik hl. m. Prahy v autobusovém obratišti Palmovka trolejbus EKOVA ELECTRON 12T, který se bude od středy 25. září testovat v pravidelném provozu na lince číslo 58 z Palmovky do Letňan. Po dobu jednoho měsíce si tak cestující mohou vyzkoušet tento bateriový trolejbus s trakční výzbrojí Cegelec TV Europulse. Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje projekt elektrifikace několika stávajících autobusových linek. V rámci toho potřebuje otestovat různé typy trolejbusů s technologií dynamického i statického nabíjení.

Chceme v Praze rozvíjet MHD a zvyšovat její kvalitu a komfort cestujících, na druhé straně nám není lhostejná kvalita ovzduší a životního prostředí v hlavním městě. V návaznosti na Klimatický závazek hl. m. Prahy, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, národní i mezinárodní dokumenty pracujeme na nové celkové koncepci alternativních pohonů v pražské MHD s výhledem do roku 2030, kterou představíme letos na podzim. Kromě hybridních autobusů či elektrobusů v ní plánujeme elektrifikaci některých linek obsluhovaných v současnosti konvenčními vozy na naftu. Kromě již Radou hl. m. schváleného projektu linky č. 119 počítáme s nasazením trolejbusů na další linky v oblasti Prahy 6, např. na č. 131 nebo 191, ale také v oblasti severovýchodu města, např. na lince č. 140. Nechceme jít ale do opačného extrému a vsázet vše pouze na elektřinu, plánujeme také testování vozů na další alternativní pohony, např. na vodík,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Stejně jako u hybridních autobusů i u trolejbusů si chceme ve standardním provozu nejdříve otestovat různá technologická řešení, jejich skutečnou úsporu a přínos pro pražskou MHD.“

Tento vůz pohání trakční elektromotor, který je napájen elektrickou energií buď z trolejového vedení, nebo z vestavěných trakčních baterií. Při brzdění vozidla plní elektromotor funkci generátoru a vyrobená energie slouží pro vlastní spotřebu vozidla (napájení palubní sítě nebo vytápění), dobíjení baterií a případně rekuperaci do trolejového vedení (pokud se v oblasti měnírny nachází jiné vozidlo, které ji může spotřebovat). Garantovaný dojezd na baterie bez elektrického vytápění je 18 km, s vytápěním 12 km.

Prostor druhých dveří je osazen mechanicky výklopnou plošinou pro nástup vozíčkáře a vozidlo je vybaveno systémem snižování podlahy pro pohodlnější nástup imobilních osob. Klimatizace je jak v prostoru pro cestující, tak samostatně i pro řidiče. Vytápění prostoru pro cestující je řízeno automaticky. Osvětlení prostoru pro cestující je zajištěno LED technologií s možností plynulé regulace intenzity. Maximální celková obsaditelnost vozu EKOVA ELECTRON 12T je 86 osob.

Dle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy (z 16. 9. 2019) bude zahájena příprava elektrifikace linky č. 119 na letiště s cílem nasazení velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů v co nejkratším horizontu tak, aby došlo ke zvýšení přepravní nabídky a komfortu pro cestující do doby, než bude zprovozněno železniční spojení na letiště. V rámci projektu bude využito maximum synergií v rámci tramvajové napájecí sítě, přičemž je počítáno s využitím již vybudované infrastruktury. Vybudovaná infrastruktura však najde své využití i po zprovoznění železničního napojení například pro prodloužení tramvajové tratě z Dědiny do rozvojové lokality u starého letiště nebo pro další v budoucnu elektrifikované autobusové linky obsluhující letiště i další části Prahy. Velkokapacitní bateriové trolejbusy tak v budoucnu nabídnou vyšší komfort a kapacitu na dalších vytížených linkách (např. 112).

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: