Do konce roku v Praze další vyhrazené pruhy pro autobusy

Na začátku letošního roku existovalo už 88 vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy Pražské integrované dopravy o celkové délce 32,5 kilometru. Podle informací organizace ROPID by měla ještě letos (pokud to klimatické podmínky na podzim dovolí) Technická správa komunikací nově vyznačit čtyři další vyhrazené pruhy, které mají už všechna potřebná povolení.

Strakonická (nový vyhrazený pruh místo krajnice v úseku Lahovický most – K Sádkám)

Kamýcká (nový vyhrazený pruh v klesání v úseku Suchdolská – K Sedlci)

Kukulova (nový vyhrazený pruh ve stoupání k nemocnici Motol)

Plzeňská (nový vyhrazený pruh od zastávky Krematorium Motol až k zastávce Hlušičkova)

V šesti lokalitách (křižovatka Bucharova–Plzeňská, Kbelská, Libušská, Michelská, Opatovská a Rabakovská) je připraveno vyznačení kratších vyhrazených pruhů, většinou v okolí křižovatek, na současných krajnicích nebo v návaznosti na stavbu nového ostrůvku na přechodu pro chodce.

Dopraváček, zdroj: ROPID

Leave a Reply

%d