Scania zaručuje delší dobu provozuschopnosti pro autobusy a autokary nové generace

S ohledem na úspěch flexibilní údržby Scania nabízené pro nákladní vozidla od roku 2016 nabízí nyní Scania stejnou službu i pro autobusy nové generace. Každý autobus se používá odlišně a poskytuje jedinečná data v reálném čase. Na základě provozních faktorů, jako je spotřeba paliva, počet ujetých kilometrů a rychlost, může společnost Scania vytvořit optimální plán údržby. Scania nepřetržitě monitoruje provozní data konkrétního vozidla, což umožňuje s velkou přesností určit, kdy je na něm třeba provést různé úkony v rámci údržby.

Flexibilní údržba také účinně kombinuje různé prohlídky a preventivní údržbu tak, aby se prodloužila doba, kdy je vozidlo v provozu a generuje příjem. Lze tak minimalizovat neplánované návštěvy servisu mezi plánovanými prohlídkami, což také usnadňuje práci dispečerům dopravy.

Díky flexibilní údržbě Scania je plán údržby modularizován a průběžně aktualizován na základě provozních dat z vozidla. Produktivita je tak maximalizována a narušení denního provozu je minimalizováno. Základem pro tuto službu jsou připojená vozidla, monitorovaná prostřednictvím Scania Fleet Management, a servis vozidel prováděný v některém z 1 200 zapojených servisů Scania. Díky téměř 100 000 smluv na flexibilní údržbu nákladních vozidel po celém světě může Scania vycházet ze získaných zkušeností při vytváření své nové služby pro autobusy a autokary.

Provozovatelé autobusů a autokarů mohou těžit z lepšího provozního využití autobusů, menšího počtu návštěv v dílně a potenciálního snížení počtu náhradních autobusů,“ říká Karolina Wennerblom, ředitelka produktového managementu a předprodeje, autobusy a autokary Scania.

Dopraváček, zdroj: Scania

Leave a Reply

%d bloggers like this: