DPP a Policie ČR vzdělává žáky díky dopravně-bezpečnostní akci „Není cesty zpět“

Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s Policií ČR uspořádal ve dnech 26. listopadu 2019 – 5. prosince 2019 již desátý ročník dopravně-bezpečnostního projektu „Není cesty zpět“. Účelem preventivní kampaně zaměřující se především na žáky základních škol je varovat chodce před riziky spojenými s provozem tramvají. Díky společné akci DPP a Policie ČR byla na vybraných místech opět přistavena tzv. preventivní tramvaj, v níž se vždy od 8:30 do 11:30 konaly vzdělávací přednášky. Ty vedli policisté z Oddělení prevence společně s dispečery DPP.

Závažnost tohoto tématu budou dokreslovat fotografie umístěné uvnitř tramvaje, na nichž jsou zachyceny následky dopravních nehod tramvají s chodci a především činnost IZS při těchto nehodách. Je potřeba neustále připomínat, že chodec nemá před tramvají přednost,“ říká Ladislav Beránek, komisař Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Fotografie pochází z archivu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Kampaň „Není cesty zpět“ je další z činností DPP, která se pokouší minimalizovat počet nehod a především srážek tramvají s chodci. Dopravní podnik mimo jiné pokračuje v kampani „Neskákej mi pod kola“. Pražané mohou v ulicích potkat speciálně polepenou tramvaj, která má varovat a vyzvat chodce k obezřetnosti. Tato kampaň je viditelná i na sociálních sítích. Více také zde: https://www.neskakejmipodkola.cz/

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: