Dopravní podnik města Hradce Králové ocenil řidiče „milionáře“

Ve středu 18. prosince 2019 proběhlo za účasti zástupců DpmHK, Policie České republiky a Magistrátu města Hradce Králové vyhodnocení soutěže „Jízda bez nehod“. Řidiči „milionáři“ z Dopravního podniku města Hradce Králové převzali z rukou předsedy představenstva společnosti pana Zdeňka Abrahama diplom, odměnu a dárky za dosažené kilometry bez nehody z vlastního zavinění.

Tradiční slavnostní ocenění řidičů, kteří bezpečně, tedy bez zaviněných nehod vozí cestující v královéhradecké městské dopravě, probíhá vždy před dispečinkem MHD v sídle společnosti (koná se pravidelně každý rok v druhé polovině měsíce prosince).

Konkrétně byli vyhodnoceni (a dvěma novými milionáři se stali):

pan TOBIŠEK Vratislav 1 250 000 km (25 r.)

pan PÁNEK Vítězslav 1 250 000 km (25 r.)

pan MICHÁLEK Vladimír 1 000 000 km (20 r.)

pan VOLEK Ladislav 1 000 000 km (20 r.)

Tyto magické hranice převedené do časového údaje znamenají odpracování úctyhodných 20, resp. 25 let za volantem vozidla městské hromadné dopravy bez zaviněné dopravní nehody.

Podle informací dopravce je v záznamech vedených od roku 1997 k 31. 12. 2019 z aktivních řidičů (resp. bude) současným rekordmanem za trolejbusový provoz pan Vladimír Tarbaj (najeto 1 850 000 km) a za autobusový provoz (i rekordmanem absolutním) je pan Ladislav Husák (najeto 2 050 000 km). Můžeme se opět podívat, jak jsou na tom naše ženy – řidičky. Milionu za autobusový provoz je nejblíže paní Naděžda Zejpltová – k 31. 12. 2019 má (resp. bude mít) najeto 950 000 km a za trolejbusový provoz je nejblíže paní Věra Badinová s 900 000 km.
Zástupci DPmHK vyjádřili všem řidičům uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu, kteří navíc často nerespektují samotné dopravní předpisy.


Dopraváček/ zdroj: DPmHK

Leave a Reply

%d