DPP získal ocenění Ambasador kvality České republiky

V rámci mezinárodní konference s mottem „Make Quality Great Again!“ proběhlo letošní slavnostní předání ocenění Ambasador kvality vyhlášené Českou společností pro jakost. Dopravní podnik hl. m. Prahy letos získal tento titul jako jediný dopravce. Tato soutěž je určena pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Letos byla nově rozšířena také o kategorii veřejný sektor.

K hlavním kritériím hodnocení patří strategie a plánovaní organizace, řízení procesů, kvalita, udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost, ochrana životního prostředí, nebo například aktivity vedení organizace na podporu povědomí zaměstnanců o kvalitě, zvyšování výkonnosti a neustálé zlepšování.

Foto: DPP

V rámci hodnocení jsme identifikovali silné stránky DPP, jako je například důraz na zlepšování a inovace, propracovaný systém vyřizování podnětů zákazníků, spolupráce se školami, a to jak ve formě stipendií, tak přednáškových činností, propracovaný systém náborů a zaškolování, nadprůměrné kvalitativní výsledky, dobré předpoklady pro zavedení a certifikaci systému environmentálního managementu, a především robustně nastavený systém managementu kvality,“ říká Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost.

„Našim posláním je provozovat vysoce spolehlivou a komfortní MHD, která bude svou pohodlností a rychlostí konkurovat individuální automobilové dopravě. Chceme tak ulehčovat a zpříjemňovat cestujícím přesun v rámci hlavního města, stejně tak poskytovat kvalitní pracovní prostředí svým zaměstnancům. Zasazujeme se o to, abychom mohli zajišťovat služby v té nejlepší možné kvalitě. Snažíme se udržovat krok s inovacemi, ale i výzvami v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Těší nás, že tato naše snaha našla docenění nejen mezi cestujícími, ale i mezi odbornou veřejností,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP, který cenu převzal a dodává: „Je to zároveň potvrzením, že pražská MHD skutečně patří mezi ty nejlepší na světě.“

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: