DPP spustil ve vestibulech pěti stanic metra pilotní provoz zobrazování příjezdů nejbližších souprav

Cestující mohou nyní nově ve vestibulech pěti stanic metra získat informaci o příjezdu nejbližších dvou souprav do stanice, a to pro oba směry. Monitory jsou nainstalovány ve stanicích metra Florenc B, Chodov, Kobylisy, Staroměstská a Zličín, ve vestibulech stanic nad čárou odbavení, a také na začátku přestupní chodby ze stanice Florenc C na Florenc B. Po vyhodnocení pilotního provozu, který potrvá 6 měsíců, plánuje Dopravní podnik hl. m. Prahy monitory postupně osadit do dalších stanic pražského metra.

Nové monitory umožní DPP zobrazovat také další provozní informace, jako je například omezení nebo přerušení provozu metra či jiná upozornění a užitečné údaje pro cestující.

Foto: archiv DPP

„Chceme poskytovat cestujícím co nejvíce užitečných dopravních informací, aby jejich cesta pražskou MHD byla co nejplynulejší, nejkomfortnější, ale také bezpečná a bez zbytečného běhání po eskalátorech či schodech ve stanicích metra. Zobrazování příjezdů nejbližších souprav ve vybraných stanicích metra je jedním z projektů v rámci smart city, na který v lednu 2020 navážeme zobrazováním skutečných příjezdů autobusů DPP do jednotlivých zastávek,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Je potřebné si uvědomit, že čas příjezdu nejbližší soupravy, který na nových monitorech zobrazujeme, již pokaždé zahrnuje dobu, kterou klidnou chůzí běžný dospělý člověk ujde od čáry odbavení na peron stanice. Při odpočítávání tak monitory nikdy nebudou ukazovat čas příjezdu 10 vteřin nebo nulu, ale jako poslední údaj to vždy bude minimální docházková doba na peron stanice. Poté bude automaticky nahrazen informací o příjezdu následující soupravy,“ vysvětluje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Pilotní provoz monitorů poběží následujících šest měsíců, následně jej vyhodnotíme a v případě kladných výsledků budeme monitory vybavovat další vestibuly stanic pražského metra.“

Dopraváček, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d