V Plzni od ledna podraží jízdné v MHD

Cestující v Plzni čeká zdražení jízdného městské hromadné dopravy, zdraží se i předplatné jízdenky. Nový tarif IDP na území města Plzně byl schválen Radou města Plzně s platností od 1. ledna 2020. Novinkou bude zavedení skupinové jízdenky pro 10-35 osob, která zjednoduší proces odbavení větších skupin cestujících. Platnost jízdenky bude vždy na kalendářní den do 23:59 hod. Jízdenky platné do konce roku 2019 si mohou cestující vyměnit za nové na Zákaznických centrech PMDP do 29. 2. 2020, kde doplatíte rozdíl hodnot.

Ceny jízdného

Předplatné jízdné podraží nepatrně, a sice například o 2 Kč na jízdném s měsíční a 4 Kč s půlroční či roční platností.

Po 8 letech dochází také k navýšení cen jednotlivého jízdného a to následovně.

Osoby od 15 do 18 let

Osoby od 15 do 18 let nebudou muset předkládat potvrzení o studiu a všem bude elektronicky (bez nutnosti návštěvy přepážky) nahrán k 1. 1. 2020 na Plzeňskou kartu profil Mládež 15-18 let, na který budou moci, stejně jako na profil Student, uplatnit slevu 50 % na předplatné na území Plzně či vládní slevu 75 % na mimoměstskou autobusovou a vlakovou dopravu. Mládež a studenti od 15 do 26 let nemají na území Plzně nárok na zlevněné jednotlivé jízdné.

Osoby nad 65 let

Dokládat potvrzení o důchodu nebudou muset také osoby nad 65 let, kterým bude při návštěvě přepážky tento nárok na slevu (pokud ho už nemají) nahrán na Plzeňskou kartu pouze na základě předložení občanského průkazu.

Doprovod dítěte do 6 let

Změnu čeká také doprovod dítěte do 6 let. Do konce roku 2019 může uplatnit nárok na zlevněnou jízdenku pouze osoba, která je zákonným zástupcem dítěte. Od 1. 1. 2020 to může být jakákoliv osoba nad 15 let bez ohledu na vztah k dítěti.

Přeprava psů

Další novinky se týkají majitelů psů. Bezplatně přepravovat psa nově nebudete muset pouze v boxu s určitými vlastnostmi a rozměry, ale v jakémkoliv zavazadle. Pořídit si pro něj 365denní předplatné již bude moci kdokoliv i bez nutnosti být držitelem vlastního předplatného na 365 dnů. Při zakoupení nového typu Plzeňské Mini pak bude moci žadatel nově nabít přenosné předplatné pro psa, se kterým pak může cestovat klidně celá rodina.

Toto roční předplatné pro psa bude stát 482 Kč, zlevněné pak 241 Kč. Nárok na zlevněné 365denní předplatné pro psa mají všechny skupiny cestujících s nárokem na bezplatnou přepravu, kteří jsou držiteli Plzeňské karty.

Dopraváček, zdroj: PMDP

Leave a Reply

%d bloggers like this: