Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020

Od ledna 2020 dochází k několika trvalým změnám na autobusových linkách PID v Praze i ve Středočeském kraji. Midibusová linka 117 je prodloužena do nové zástavby v Komořanech, je zavedena nová midibusová linka 186 z Hloubětína do Satalic, zavedena je nová noční linka 903 z Palmovky do Uhříněvsi a Královic, vznikají také dvě nové školní linky v oblasti Prahy 6 a 10. Zároveň je dočasně od 6. 1. 2019 do 28. 2. 2019 z důvodu nižší poptávky počátkem roku a přetrvávajícího nedostatku řidičů autobusů zaveden mírně omezený jízdní řád na vybraných městských autobusových linkách v Praze.

Změny na jednotlivých linkách od 1. 1. 2020

 • 117 Linka je ze zastávky Čechova čtvrť prodloužena přes zastávky Cukrovar Modřany a Komořany do nové konečné zastávky Nové Komořany.
 • 165 Zřízena zastávka Mílová také ve směru Sídliště Zbraslav (na znamení).
 • 227 Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
 • 230 Nový spoj na začátku odpolední špičky pracovních dnů v trase Slivenec – Holyně.
 • 270 Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
 • 369 Spoje ukončené v zastávce Štětí, aut. nádr. jsou prodlouženy do zastávky Štětí, závod.
 • 903 Nová noční linka v trase Palmovka – Novovysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Černokostelecká – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice (v provozu 2 páry spojů celotýdenně v intervalu 120 minut).
 • 959 Noční linka je v Praze nově ukončena v zastávce Háje. V úseku mezi Palmovkou a Uhříněvsí je nahrazena novou linkou 903.

Změny na jednotlivých linkách od 6. 1. 2020

 • 164 Nový spoj v pracovní dny ráno ze Sobína (prodloužen z původní konečné Sídliště Řepy).
 • 186 Nová midibusová linka v trase Bazén Hloubětín – Hloubětín – Lehovec – Hutě – Satalická obora (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00).
 • 201 Linka nově v pracovních dnech cca do 20:00 nezajíždí do zastávky Satalická obora (nahrazeno linkou 186).
 • 212 Prodloužení intervalu na začátku a konci odpolední špičky pracovních dnů z 15 na 30 minut.
 • 268 Nová školní linka v trase Na Pískách – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Norbertov – Vojenská nemocnice (1 spoj v pracovní dny ráno, v provozu od 6. 1. 2020.
 • 273 Nová školní linka v trase Depo Hostivař – Donatellova – Sídliště Skalka (1 spoj v pracovní dny ráno, v provozu od 6. 1. 2020).
 • 326 Nový posilový školní spoj v pracovní dny ráno Vestec, BIOCEV – Opatov.
 • 363 Nový 1 pár spojů v pracovní dny po poledni v trase Opatov – Popovičky, Chomutovice.
 • 396 Linka je zkrácena o úsek Bazén Hloubětín – Nádraží Satalice (nahrazeno linkou 186), prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.
 • 908 Poslední pár spojů je nově veden přes zastávku Nádraží Klánovice-sever.

Dočasné omezení vybraných autobusových linek v Praze v lednu a únoru 2020

Z důvodu nižší poptávky po přepravě, která je každoročně během počátku roku (a období četných zimních dovolených a jarních prázdnin) v Praze pozorována, dojde v období od 6. 1. 2020 do 29. 2. 2020 k dočasným změnám a omezením, a to především na autobusových linkách. Toto dvouměsíční omezení zároveň dovolí dopravců uspořit pracovní síly pro následující měsíce, kdy je poptávka po dopravě naopak vyšší.

Na vybraných městských autobusových linkách jsou mírně prodlouženy intervaly a upraveny provozní parametry, a to takovým způsobem, aby byl co nejméně narušen komfort cestujících.

Kromě úpravy intervalů jsou realizovány některé další dočasné úpravy na vybraných linkách:

 • 102 Od Kobylis ukončena v zastávce Sídliště Bohnice, do zastávky Staré Bohnice nadále zavedeny prodloužené spoje linky 236 v intervalu 30 minut
 • 196 V úseku Kačerov – Kloboučnická jen ve špičkách pracovních dnů

Ropid

1 komentář: „Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: