Službu SMS jízdenek bude DPP následující tři roky poskytovat společnost GLOBDATA

Vítězem veřejné zakázky na zajištění a provozování systému elektronických jízdenek pro Dopravní podnik hl. m. Prahy se stal dosavadní poskytovatel, společnost GLOBDATA a.s. V tendru, jehož základním kritériem byla ekonomická výhodnost, nabídla nejnižší cenu za poskytované služby. DPP díky tomu ušetří zhruba 20 mil. Kč ročně bez DPH ve srovnání s dosavadními podmínkami. Smlouva se staronovým dodavatelem bude platit do 31. prosince 2022. Pro cestující pražské MHD se tím nic nemění, pro nákup SMS jízdenek platí stávající číslo 902 06.

Od prvních sekund roku 2020 bude DPP službu SMS jízdenek poskytovat a systém spravovat dosavadní dodavatel, společnost GLOBDATA a.s., která ve veřejné zakázce vypsané DPP v polovině letošního září zvítězila nejnižší nabídnutou cenou. Ta představovala výši provize poskytovateli z ceny prodaných jízdenek, přičemž vítězná nabídka činila 11,77 %, stávající je 16,48 %. Nově je tak nižší o 4,71 procentního bodu, díky čemuž DPP ušetří ve srovnání se stávajícím kontraktem zhruba 20 mil. Kč ročně bez DPH za předpokladu stejného počtu prodaných jízdenek jako doposud (necelých 19 milionů ročně) a ve stejné struktuře. Nová smlouva na poskytování služby SMS jízdenek platí tři kalendářní roky, tj. do 31. prosince 2022.

Pro cestující pražské MHD využívající SMS jízdenky se tak nic nemění. Nadále platí stávající telefonní číslo pro jejich nákup: 902 06, i stejné textové kódy: DPT24, DPT32, DPT110 a DPT310 pro pořízení elektronických jízdenek s časovou platností 30 resp. 90 minut, 24 nebo 72 hodin. Beze změny zůstávají i ceny:

– elektronická jízdenka za 24 Kč s časovou platností 30 minut,

– elektronická jízdenka za 32 Kč na 90 minut,

– elektronická jízdenka za 110 Kč na 24 hodin a

– elektronická jízdenka za 310 Kč na 72 hodin.

Veřejnou zakázku na zajištění a provozování systému elektronických jízdenek vypsal DPP 16. září 2019. Od nového dodavatele požadoval, aby zajistil zejména:

– zavedení prodeje elektronických jízdenek cestujícím v MHD prostřednictvím mobilní komunikace v režimu MT billing, tj. placení pomocí přijaté SMS,

– nepřetržitý provoz a správu systému,

– možnost kontrolovat elektronické jízdenky pomocí revizorské aplikace,

– možnost vystavit pro cestující daňové doklady a

– možnost vystavit bezplatný duplikát při ztrátě elektronické jízdenky, nebo pokud ji cestující omylem z mobilu vymaže.

Zároveň dodaný systém musí být dimenzován na objem SMS jízdenek odpovídající cca 1,17 miliardám přepravených cestujících ročně a téměř 19 milionům prodaných elektronických jízdenek (18,97 milionů SMS jízdenek v roce 2017 a 18,96 milionů v roce 2018).

Kromě základní a profesní způsobilosti DPP od nového dodavatele požadoval také splnění technické kvalifikace. Jednou z podmínek bylo doložení seznamu významných služeb, které za poslední tři roky zájemce poskytoval, přičemž alespoň v jednom případě se muselo jednat o službu s obdobným předmětem (např. jízdné, parkovné), v jejíž rámci zajistil prodej minimálně jednoho milionu SMS dokladů pro jednoho objednatele a alespoň tři tisíce kontrol platnosti SMS dokladů. Další podmínkou je existující technické propojení na SMS centra všech tří největších mobilních operátorů v České republice. Závaznou nabídku nakonec podaly dvě společnosti, které současně splnily požadovaná kritéria.

DPP

Leave a Reply

%d