ÚOHS potvrdil správnost postupu DPP při zakládání společného podniku s NHD

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže detailně přezkoumal postup DPP ve věci založení společného podniku Nové Holešovice Development (NHD), který má za cíl zmodernizovat a zrevitalizovat severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a jeho okolí. Dle ÚOHS je postup DPP zcela správný a legální. ÚOHS ve svém rozhodnutí zamítl všechna podání společnosti CPI proti uzavření akcionářské smlouvy s NHD. Správnost postupu DPP před rozhodnutím ÚOHS potvrdily dvě právní analýzy od renomovaných advokátních kanceláří Fröhlich & Partners a Havel & Partners a ekonomickou smysluplnost společného podniku ekonomická analýza od společnosti Deloitte.

„Od začátku projektu jsme byli přesvědčeni, že postupujeme správně, s péčí řádného hospodáře a ve prospěch DPP a hl. m. Prahy. Jsme rádi, že správnost našeho postupu při zakládání společného podniku potvrdil nově i ÚHOS, stejně jako předchozí právní a ekonomické analýzy, které jsme si nechali vypracovat,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a pokračuje: „Spojení DPP se společností Nové Holešovice Development při revitalizaci vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a jeho bezprostředního okolí je zcela logickým krokem. V dané lokalitě jsou 3 hlavní vlastníci pozemků, bez jejichž dohody není možná smysluplná zástavba: hl. m. Praha, DPP, a dceřiná společnost skupiny Karlín Group, do které patří i Nové Holešovice Development. Proto bylo navázání spolupráce mezi těmito třemi stranami nejefektivnějším řešením pro revitalizaci oblasti.“

ÚOHS rozhodl následovně: Návrh navrhovatele – Czech Property Investments, a.s., ze dne 4. 11. 2019 se v části vztahující se k postupu zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, směřujícímu k údajnému zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to uzavřením „akcionářské smlouvy“ a následného založení společného podniku, jehož záměrem má být realizace transformace severní části velkého rozvojového území Bubny, a která bude zahrnovat modernizaci stávajících a případně výstavbu nových vestibulů (vstupů) stanice metra Holešovice, se společností Nové Holešovice Development a.s., se podle citovaného zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona o zadávání veřejných zakázek. UOHS současně zamítl i druhý návrh navrhovatele, společnosti CPI, v části vztahující se k údajné nepřezkoumatelnosti rozhodnutí zadavatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Záměrem společného podniku je zrevitalizovat vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a přispět k vybudování moderní městské čtvrti, v níž budou zastoupeny všechny funkce moderního heterogenního města – kanceláře, bydlení a služby. Výhodou záměru je, že nové kapacity pro udržitelný rozvoj Prahy vzniknou v oblasti, která je v současnosti de facto brownfieldem. Dalším pozitivem projektu je využití stávající infrastruktury, MHD (metro, tramvaje, autobusy) a regionální i mezinárodní veřejné dopravy (vlakové nádraží, autobusy), které se v rámci transformace a revitalizace oblasti spojí v jeden unikátní metropolitní komunikační uzel.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: