Na skok v řídící věži Letiště Václava Havla

Letectví tvoří důležitou součást dopravy už více než sto let. Díky nízkonákladovým dopravcům se let letadlem stal dosažitelným pro širokou masu lidí a počet uskutečněných letů každým rokem stoupá.

Aby bylo možné zajistit bezpečnost letového provozu, musí každý stát (podle Chicagské úmluvy) zřizovat státní podnik pro řízení letového provozu ve vzdušném prostoru nad svým územím. České Řízení letového provozu (ŘLP) sídlí v Jenči a zde ve svém sídle provozuje Národní Integrované středisko řízení letového provozu. Součástí střediska je služba oblastního řízení a přibližovací služba pro letiště Praha, které dříve sídlily „ve věži“ pražského letiště.

A tím se dostáváme k tomu pro běžného cestujícího asi nejzajímavějšímu – řídicí věž ruzyňského letiště.

Společně zde sedí čtyři pracovníci ŘLP, kteří mají úsekově rozděleny úkoly. Zleva plánovač, tower, ground a delivery (jeho pozice není v záběru vidět).

Úkolem plánovače je celkově připravovat provoz a usnadňovat tak práci kolegům, reagovat na mimořádnosti či požadavky ostatních úseků.

Pozici Tower obsazuje tzv. věžník, který se stará o letadlo od okamžiku předání na přistání (od přibližovací služby z Jenče – approach) až po předání kolegovi na Ground, který navede letoun na správnou stojánku. Při odletu obráceně – povoluje odjezd letadla ze stojánky a navádí posádku, kudy se má pohybovat k odletové dráze, poté letoun předává zpět věžníkovi a ten svými pokyny určuje letadlu odlet.

Pozice Delivery ve spolupráci s EUROCONTROLem přiděluje časové okno pro start konkrétního letu a posádce před startem předává důležité provozní informace.

Jedná se o přísně střežené pracoviště. Každá příchozí osoba musí projít detekčním rámem, aby se zamezilo vnášení nebezpečných předmětů. Veškeré osobní věci pak procházejí rentgenem stejně jako při klasické prohlídce, kterou na letišti podstupujeme před letem.

Závěrem ještě jedna dopravní fotografie – pohled z věže přes speciální plátěné žaluzie na parkoviště před terminálem 1, odkud právě odjíždí linka 100 a kde stanicuje linka 119.

Dopraváček

Leave a Reply

%d