MHD ve Zlíně a Otrokovicích vloni přepravila přes 33 milionu cestujících

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice vydala čísla o přepravených osobách v uplynulém roce. Celkový počet přepravených osob se zvýšil z 32,288 milionu cestujících v roce 2018 na 33,681 milionu v roce 2019. Oproti roku 2018 přibylo tedy 1,4 milionu cestujících.

Počet přepravených osob v MHD se vypočítává podle jednotné metodiky pro všechny členy Sdružení dopravních podniků ČR. Celkový počet přepravených osob v MHD se vypočítává z počtu prodaných jízdenek podle jednotlivých tarifních kategorií a druhů jízdného. U časových jízdenek se používají koeficienty, které zohledňují počet jízd, které průměrný cestující s časovou jízdenkou vykoná.

K největšímu nárůstu počtu cestujících došlo v kategorii časových jízdenek. Počet cestujících s občanskými časovými jízdenkami se sice téměř nezměnil, ale přibylo nám cestování mladých lidí s juniorpasy. Dnes tvoří juniorpasy téměř čtvrtinu ze všech prodaných časových jízdenek. V důsledku zavedení juniorpasů se naopak snížily počty prodaných zlevněných jízdenek pro žáky a studenty,“ upřesnil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

„Vážíme si zvyšujícího se zájmu veřejnosti o používání MHD. Jako velmi pozitivní vidíme skutečnost, že nám zejména díky výhodným juniorpasům přibylo mladých cestujících. Je důležité, aby si už od dětských let zvykali na využívání MHD a považovali za zcela normální, že se člověk pohybuje po městě městskou dopravou,“ poznamenal ředitel DSZO Josef Kocháň.

Podle dopravce jsou významnou skupinou přepravovaných osob důchodci nad 70 let věku, kteří po zakoupení seniorpasu cestují ve vozidlech MHD již zadarmo. V loňském roce na ně připadlo 4,355 milionu jízd.

Dopraváček, zdroj: DSZO

Leave a Reply

%d bloggers like this: