Hradecký dopravní podnik v loňském roce přepravil oproti roku 2018 skoro o milion cestujících více

Za celý rok 2019 přepravily autobusy, elektrobusy a trolejbusy hradecké MHD 38 002 765 cestujících, což znamenalo oproti roku 2018 (37 030 435 osob) navýšení o více než 970 tisíc osob, tzn. o 2,6%.  Jde současně o nejvyšší počet za posledních dvanáct let (navíc od roku 2002, kdy jsou k dispozici oficiální statistická data, bylo více cestujících pouze v letech 2005 – 38 588 655 a 2007 – 38 224 469).

Znamená to současně, že poslední dvě (2018 a 2019) velká zkvalitnění vozového parku hradecké MHD, kdy šlo celkově o dvacet nových elektrobusů SOR NS 12 ELECTRIC, devět parciálních trolejbusů – s pomocným bateriovým pohonem – SOR TNB 12 (tedy bezemisních vozidel s elektrickým pohonem, která mohou být napájena jak přímo z trakčního trolejového vedení, tak z akumulátoru trakční energie) a třináct dieselových autobusů IVECO Urbanway, realizované (mimo autobusů) pomocí investičních projektů v rámci dotačních programů ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti a IROP, znamenala tedy další zvýšení kvality, bezpečnosti, atraktivity, spolehlivosti a ekologičnosti cestování MHD v Hradci Králové a vyšší zájem cestující veřejnosti o služby DP.

Důvodů, proč má hradecká MHD rok od roku více příznivců, je samozřejmě více. Vedle již vzpomínané obměny vozového parku, která vedla k dalšímu celkovému zlepšení kvality cestování v MHD, jde také o kvalitní servis poskytovaný cestujícím – možnost internetového dobíjení Městské karty, systém Hop On (systém umožňující cestujícím kupovat každý den v roce v průběhu 24 hodin, jak jízdenky pro jednotlivou jízdu, tak i veškerý sortiment předplatného časového jízdného prostřednictvím chytrého telefonu), platbu za použití MHD pomocí bezkontaktní platební karty v trolejbusech, USB nabíječky v elektrobusech) a kdy standardem v našem městě je již několik let vzpomínaná 100% nízkopodlažnost, která v české MHD stále ještě není úplně všude pravidlem.

Prvotní výsledky Průzkumu spokojenosti s kvalitou služeb poskytovaných MHD v Hradci Králové, který proběhl u nás od 4. do 15. listopadu 2019, naznačují i zde zvýšení celkové spokojenosti se službami DP (oficiální výsledky pak budou k dispozici na začátku měsíce února).

Dopravní podnik města Hradce Králové

Leave a Reply

%d bloggers like this: