V Brně instalovali na autobusovém nádraží Benešova nový infopoint

Po zdařilé rekonstrukci autobusového nádraží Benešova nechal Dopravní podnik města Brna instalovat infopoint, který cestujícím přináší informace o aktuálních odjezdech spojů a nevidomým plastickou mapu s popisky pro lepší orientaci v prostoru nádraží. Na jeho podobě se podíleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Ve zkušebním provozu bude fungovat od 27. ledna.

Na dokončenou rekonstrukci nádraží Benešova máme od cestujících velmi pozitivní ohlasy, jsme rádi, že je po dlouhých letech opět reprezentativním prostorem města Brna. Nově instalovaný infopoint jej doplňuje nejen funkčně, ale i esteticky. Jeho podobu jsme konzultovali a navrhovali tak, aby měl jednotný styl s dalším vybavením nádraží a zároveň aby dobře sloužil i nevidomým,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Foto: DPMB

Na displeji o rozměrech 90×70 cm cestující získají aktuální informace o odjezdech spojů, směru, cílové stanici a čísle linky. To vše ve dvojjazyčné verzi – v češtině i angličtině. Spodní část panelu bude zobrazovat aktuální informace z provozu brněnské MHD. „Pokud se v blízkém okolí bude dít mimořádná událost, která ovlivňuje provoz našich linek, cestující se to ihned po příjezdu na nádraží z infopointu dozví a budou moci svou další jízdu přizpůsobit situaci,“ dodal Havránek.

Součástí infopointu je betonový prvek, v jehož vrchní části je vsazená hmatová mapa nádraží s popisky v Braillově písmě pro lepší orientaci slabozrakých a nevidomých občanů. Tvar betonového prvku byl navržen tak, aby umožňoval pohodlný přístup i pro handicapované osoby na invalidním vozíku.

Na návrhu infopointu se významně podíleli studenti Vysokého učení technického v Brně z fakulty architektury – Bc. Veronika Hudínková, Bc. Petr Kotek a Bc. Dominik Handl. „Jsem moc rád za tuto vzájemnou spolupráci a osobně bych se chtěl se studenty setkat a poděkovat jim,“ doplnil Havránek.

Pořízení nového infopointu je kofinancováno z programu bezbariérovosti zajišťovaného Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno.

DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: