Ve Vysokém Mýtě se v loňském roce vyrobilo o 326 autobusů více než v roce 2018

Rok 2019 byl pro společnost Iveco Czech Republic, a. s. opět úspěšný. Stoupající zájem o meziměstskou řadu autobusů Crossway vyráběnou ve Vysokém Mýtě i významné a dlouhodobě plánované investice firmy do technologického vybavení a do vyššího počtu zaměstnanců jsou hlavními důvody dosažení výrobního výsledku 4 612 vozů (meziroční nárůst o 7,6 %). Vysokomýtský závod tak v uplynulém roce vyrobil o 326 vozů více než v roce 2018.

Největší úspěchy firma sklízí díky meziměstské řadě Crossway. IVECO BUS dosáhl v roce 2019 i dalšího důležitého milníku předáním 40 000. autobusu řady Crossway společnosti Arriva. Tento výsledek potvrzuje vedoucí postavení, které řada Crossway v segmentu meziměstských vozů v rámci Evropy zaujímá.

IVECO BUS v České republice potvrzuje pozici lídra na trhu v segmentu meziměstských autobusů s celkovým tržním podílem téměř 52 %, a to díky nejúspěšnější evropské řadě Crossway, která se vyrábí ve Vysokém Mýtě. Na Slovensku se v roce 2019 stal IVECO BUS opět absolutním lídrem na trhu autobusů s celkovým tržním podílem 44,5 %.

Iveco Czech Republic má dlouhodobě zásadní význam pro českou ekonomiku i díky podílu na exportu. Až 93 % výroby z Vysokého Mýta je určeno pro export. Největšími exportními trhy jsou Francie, Itálie a Německo.

Iveco Czech Republic

Leave a Reply

%d bloggers like this: