Správa železnic počítá v letošním roce s realizací více než 75 investičních akcí

Správa železnic akceleruje v letošním roce přípravu desítek investičních akcí. Další desítky projektů postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt přípravy pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT) a rekonstrukce nádražních budov. Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů. K prioritám se nadále řadí bezpečnost na železničních přejezdech.

V tomto roce Správa železnic počítá s realizací více než 75 investičních akcí s náklady vyššími než 30 milionů Kč. „Úspěšně pokračuje další příprava významných investičních akcí. Řadí se k nim například stavby projektu železničního spojení Prahy, Letiště Václava Havla a Kladna, kde jsme u některých postoupili k přípravě dokumentací pro stavební povolení,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodává: „Do realizace se dostane očekávaná modernizace uzlu Pardubice nebo rekonstrukce stanice Vsetín, začnou i první investiční akce financované z nástroje Blending Call.“

Nejvýznamnější investiční akce s předpokládaným zahájením realizace v roce 2020

Ve fázi výběru zhotovitele jsou i dvě první stavby financované z nově koncipovaného nástroje Evropské unie nazvaného Blending Call, který kombinuje příspěvek Nástroje pro propojení Evropy (CEF) s úvěrem od Evropské investiční banky. Konkrétně půjde o rekonstrukci traťových úseků Velim – Poříčany a Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem. Samotné stavební práce by měly začít již letos na jaře.

V roce 2020 uvede Správa železnic do provozu 48,9 km modernizovaných tratí a zahájí stavby na 106,8 km tratí. Díky modernizaci nádraží se zvýší počet stanic, zastávek a výpravních budov přístupných pro osoby se zdravotním postižením.

Nádražní budovy, doplnění přístupů a zajištění bezbariérové přístupnosti železničních stanic:

 •            Rekonstrukce výpravní budovy České Budějovice
 •            Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň hl. n.
 •            Rekonstrukce výpravní budovy Beroun
 •            Rekonstrukce výpravní budovy Veselí nad Lužnicí
 •            Rekonstrukce výpravní budovy Písek
 •            Rekonstrukce výpravní budovy Tábor
 •            Prodloužení podchodů ve stanici Praha hl. n.
 •            Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v Roudnici nad Labem
 •            Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v Kolíně
 •            Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v Lovosicích
 •            Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v Roztokách u Prahy

Celkové rekonstrukce traťových úseků a železničních stanic:

 •            Velim  – Poříčany, BC
 •            Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC
 •            Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC
 •            Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
 •            Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa
 •            Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
 •            Rekonstrukce Sklené nad Oslavou
 •            Kolejové úpravy ve Žďáru nad Sázavou
 •            Modernizace železničního uzlu Pardubice
 •            Rekonstrukce stanice Vsetín
 •            Rekonstrukce stanice Bohosudov
 •            Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek

Technologické stavby:

 •            GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
 •            GSM–R Ústí nad Labem – Chomutov
 •            GSM–R Chomutov – Cheb
 •            Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
 •            Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
 •            ETCS Beroun – Plzeň

Pokročí předprojektová příprava VRT

Správa železnic v roce 2020 dále pokročí v územní a předprojektové přípravě VRT. Dokončeny budou studie proveditelnosti na rameni Praha – Brno – Ostrava. Pokračovat bude proces aktualizace Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, který umožní získat územní rozhodnutí, a zahájí se zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí prvních úseků VRT. Aktuálně běží tendr na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí u prvního úseku Praha-Běchovice – Poříčany, ke kterému přibudou ještě minimálně úseky Přerov – Ostrava a Modřice – Vranovice.

V předprojektové přípravě se plně využijí výsledky spolupráce Správy železnic se SNCF, tedy tzv. Manuál Správy železnic pro projektování VRT ve stupni DÚR. VRT tak budou v ČR projektovány až na rychlost 320 km/h. Naplno se rozběhne spolupráce Správy železnic a DB Netz v projektové přípravě přeshraničního tunelu v Krušných horách. Dojde ke společnému zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací tohoto velkého společného evropského projektu obou manažerů infrastruktury.

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech

Zvyšování bezpečnosti drážního provozu a stále lepší zabezpečení železničních přejezdů zůstává jednou z hlavních priorit i v roce 2020. Je připraveno doplnění kamerových systémů na 14 vybraných železničních přejezdech o software pro detekci dopravních přestupků a jejich předávání Policii ČR. Zároveň Správa železnic zahájí přípravu realizace kamerových systémů s detekcí dopravních přestupků na dalších 16 vybraných přejezdech. V oblasti zabezpečovací techniky bude Správa železnic pokračovat v ověřování dalších možností ke zvyšování bezpečnosti provozu na železničních přejezdech. Ověřovací provoz se zahájí také u hliníkových závorových břeven. 

Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů, a to především v programu pro diagnostiku a přepočty mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi. Speciální diagnostice, popř. statickým přepočtům budou ale podrobeny i další mosty.

V souvislosti se zaváděním ETCS Správa železnic vypíše zakázku na doplnění mobilní části systému ETCS do vybraných speciálních hnacích vozidel a následně dojde k realizaci zástavby

ETCS. V roce 2020 se předpokládá výběr dodavatele a zahájení výroby šesti nových speciálních hnacích vozidel pro údržbu trakčního vedení. Začne také provozní ověřování výhybek pro rychlost 160 km/h do odbočky ve stanici Prosenice.

V roce 2020 bude pokračovat zvýšené tempo realizace komplexních opravných akcí, a to na celostátních i regionálních dráhách. Cílem je eliminovat existující propady rychlosti a předcházet vzniku pomalých jízd. K nejvýznamnějším patří:

 •            Oprava úseku Přerov – Chropyně
 •            Oprava trati v úseku Rakovník – Domoušice
 •            Oprava trakčního vedení v úseku Praha-Vršovice os. n. (mimo) – Praha-Vršovice seř. n. (mimo) – Praha-Krč (mimo) – Praha-Radotín (mimo) •           Oprava úseku Petrohrad – Kryry (zahájeno 2019

Vzhledem ke schválení koncepce cyklické údržby bude v roce 2020 zahájena realizace pilotních projektů cyklických obnov na prvním koridoru v úseku Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb – státní hranice SRN.

Zapojování dalších úseků do CDP v Praze a Přerově

SŽDC připravuje zapojování dalších traťových úseků do dálkového řízení z Centrálních dispečerských pracovišť (CDP). V roce 2020 se do CDP Praha zapojí ovládání uzlu Plzeň a úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Lichkov. Do CDP Přerov se připravuje zapojení ovládání úseku Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova. 

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: