V Brně testují ve dvou tramvajích ochranný antibakteriální prostředek

Dvě tramvaje dostaly o uplynulém víkendu uvnitř vozu speciální ochranný nástřik, který má zabránit přilnutí patogenních organismů a také je likvidovat. Mikrobiologický rozbor po dvou měsících ukáže účinnost technologie. Dopravní podnik tím chce zamezit šíření infekcí ve vozech MHD. Nástřik má podle odborného posudku vydaného Státním zdravotním ústavem eliminovat výskyt bakterií a kvasinek.

Denně převezeme milion lidí a chceme, aby pro ně byla hromadná doprava bezpečným místem. Trendy v této oblasti dlouhodobě sledujeme a testujeme. Na základě výsledků mikrobiologických rozborů Krajské hygienické stanice JMK vyhodnotíme, zda by tato technologie mohla mít pozitivní vliv na prostředí, kde se přirozeně shromažďuje větší množství lidí. Pokud by testy prokázaly dlouhodobý efekt, uvažovali bychom o aplikaci v dalších vozech,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

DPMB pro testování vybral dvě velkokapacitní tramvaje – KT8 a Škoda 13 T známou jako Porsche. Z míst, kterých se cestující nejvíce dotýkají a na kterých bakterie nejvíce ulpívají, odebrali pracovníci laboratoře vzorky pro mikrobiologické rozbory. Ty se budou znovu opakovat po dvou měsících plného provozu vozů. Na základě výsledků rozborů dopravní podnik efekt vyhodnotí.

 „Podobnou technologii, ale na jiném principu, už jsme v minulosti testovali. Efekt se dostavil, ale bohužel byl pouze krátkodobý,“ vysvětlil Havránek. Pro větší ochranu cestujících podnik pravidelně v době chřipkové epidemie používá na čištění vozů koncentrovanější dezinfekci.

Evidenční čísla testovaných tramvají jsou 1703 a 1919 a cestující na ně nejčastěji narazí na linkách 8 a 6.

DPMB

Leave a Reply

%d