V loňském roce došlo v Brně k osmi napadení revizorů, nyní se DP více zaměří na prevenci konfliktů

Dopravní podnik města Brna každoročně pořádá pro pracovníky přepravní kontroly školení, které se zaměřuje jak na řešení konfliktů, tak na základy sebeobrany, které jim pomáhají zastavit přicházející útok a ochránit své zdraví i zdraví cestujících. V letošním roce se kurz více zaměřuje na prevenci vzniku krizových situací. Osmihodinovou teoretickou i praktickou průpravou projde vše 44 revizorů (35 mužů a 9 žen).

V roce 2019 bylo zaznamenáno osm napadení revizorů, polovina z nich musela zůstat v pracovní neschopnosti. „Jedná se o nejčastěji o škrábance, pohmožděniny, vykloubení nebo zlomeniny prstů. Stabilně se počet napadení pohybuje okolo deseti případů za rok. Děláme maximum pro to, aby se nám podařilo toto číslo snížit a aby lidé nevnímali naše revizory jako někoho, kdo jim chce ublížit, ale toho, kdo jim může být nápomocen,“ uvedl vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

Většina našich cestujících jsou slušní lidé, najdou se však mezi nimi i výjimky. V tu chvíli je úkolem revizora kritickou situaci správně vyhodnotit, snažit se konfliktu předejít, případně zareagovat tak, aby ochránili sebe i ostatní cestující. Proto považuji pravidelná školení těchto pracovníků za stěžejní,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

 „Naši pracovníci budou podrobněji seznámeni s tématy jako jsou pochopení vzniku konfliktu, odhad psychiky útočníka, čtení situace a její uklidnění s ohledem na ostatní cestující. Část bude také věnována spolupráci v týmu, aby spolu revizoři navzájem nebo například s řidiči dokázali v potřebnou chvíli efektivně komunikovat,“ vysvětlil Prýgl. Odhadnout potenciálního agresora totiž není jednoduché. „Bývají to nejčastěji lidé pod vlivem návykových látek, ale také lidé, kteří jsou zaskočení, zpanikaří a zaútočí. Často je spouštěčem agresivního chování i aktuální osobní problém, což je dost těžké dopředu odhalit, i v tom má nové školení pomoci,“ dodal Prýgl.

Dopraváček, zdroj: DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: