Od konce února se na dva měsíce přeruší provoz v železniční stanici Letohrad

Zejména kvůli výměně trolejového vedení v celé stanici a opravě kolejiště na obou jejích koncích bude od 29. února do 21. dubna přerušen veškerý provoz v železniční stanici Letohrad v Pardubickém kraji, vlaky nahradí autobusy. Správa železnic modernizuje tuto stanici od loňského března, stavební práce míří pomalu do finále. Hotovo bude ve druhé polovině letošního července.

Místo nízkých nástupišť tři zcela nová, moderní, bezbariérově přístupná, s normovou výškou 550 mm nad kolejemi, část kolejiště už vyměněná, částečně zpřístupněný podchod spojující výpravní budovu s ostrovním nástupištěm, nové výtahy. Tak vypadá stanice Letohrad dnes. Poslední únorový den začne 52denní výluka, během které proběhne rozhodující část zbývajících stavebních prací. Půjde zejména o úpravy kolejových rozvětvení na obou koncích stanice, dále dokončení podchodu a kompletní výměnu trolejového vedení.

Během této výluky bude přerušený provoz na všech třech tratích vedoucích z Letohradu. Následovat bude další dvouměsíční období, kdy se vymění koleje za ostrovním nástupištěm, určené pro nákladní dopravu a odstavování souprav. „Během těchto prací ale bude nádraží v hlavních kolejích zcela průjezdné, krátkodobé výluky budou nutné v podstatě jen při zapojování opravených kolejí do výhybek,“ informuje ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák. V této fázi se také dokončí výstavba podchodu pod celým kolejištěm a u jeho ústí na opačné straně, než je výpravní budova, vzniknou nová parkovací místa pro cestující.

S modernizací stanice Letohrad souvisí jedna zásadní změna, která se dotkne řízení provozu. Ještě během letošního roku se celá trať z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Lichkova napojí do Centrálního dispečerského pracoviště Praha a bude se řídit dálkově.

Celkové investiční náklady akce s názvem Rekonstrukce žst. Letohrad činí 1 005 708 244 Kč bez DPH. Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Maximální příspěvek EU může dosáhnout výše až 755 439 395 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad, jejími společníky jsou firmy Chládek a Tintěra Pardubice a Elektrizace železnic Praha.

Správa železnic

1 komentář: „Od konce února se na dva měsíce přeruší provoz v železniční stanici Letohrad

  • Ne 1. 3. 2020 (11:49)
    Permalink

    Je tedy zřejmé, že není nutné vlaky nahrazovat NAD od Lichkova dále na sever a východ? Proč to tedy Leo dělá?

    Reagovat

Leave a Reply

%d bloggers like this: