V Brně bude zahájena oprava tramvajové trati v Merhautově ulici

Celkovou opravou projde Merhautova ulice v úseku od křižovatky s ulicí Jugoslávskou po křižovatku s ulicí Provazníkovou. Tři etapy rozdělí ulici na několik úseků, ve kterých se postupně opravy budou provádět. Náklady se budou pohybovat okolo 114 miliónů Kč.

Přípravné práce začnou v neděli 1. března, první etapa naváže v pondělí 2. března, od kdy budou platná i dopravní omezení. Během čtyř měsíců získá jedna z hlavních dopravních tepen městské části Brno-sever novou tramvajovou trať i povrch vozovky. Oprava 1200 metrů dlouhého úseku potrvá do konce června a vyžádá si úplnou výluku hromadné a částečné výluky individuální dopravy.

„Oprava tramvajové trati bude spočívat v kompletní výměně stávajícího kolejového roštu obou kolejí a zřízení nové konstrukce tramvajové tratě na betonových panelech včetně všech dostupných protihlukových opatření podle aktuálních technických trendů – antivibračních rohoží, pryžových bokovnic a podobně. Kryt tramvajového tělesa bude asfaltový a bude umožňovat pojíždění vozidly. Práce na trati jsou členěny do tří etap a budou koordinovány s opravou předjízdných pruhů, kterou zajistí Brněnské komunikace,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

„Jsem velmi ráda, že se Merhautova konečně zbaví pověsti jedné z nejrozbitějších ulic v Brně a že se podařilo najít finance, termín i kapacity, aby k mnoho let plánované a opakovaně odsouvané opravě mohlo dojít,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Etapy:

  • úseky Provazníkova–Venhudova a Jugoslávská–Sýpka 2. 3.–12. 4. 2020
  • úseky Sýpka–Těsnohlídkova a Trávníky–Venhudova 13. 4.–24. 5. 2020
  • úsek Trávníky–Těsnohlídkova 25. 5.–30. 6. 2020

Provoz městské hromadné dopravy v ulici Merhautova ovlivní oprava po celou dobu jejího trvání. Tramvaj linky 5 ulicí neprojede od 1. března do konce června, náhradní doprava pro cestující však bude zajištěna. „Tramvajovou linku 5 odkloníme do smyčky Zemědělská. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka 46, kterou povedeme z Provazníkovy souběžnou ulicí Jugoslávskou až do uzlu Jugoslávská. Zde je možný přestup na tramvajové linky 3, 5, 9, 11,“ popsal opatření dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

„Neznamená to, že by se místní obyvatelé nebo podnikatelé ke svým nemovitostem po dobu oprav nedostali. Merhautova ulice bude vždy uzavřena jen v úseku, na kterém se zrovna bude pracovat. Lidé z ostatních částí ulice se bez problému dostanou ke svému domu nebo provozovně,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

DPMB

Leave a Reply

%d