Trvalé změny MHD v Ostravě od 1. března 2020, novinka v podobě linky 8+

Od neděle 1. března 2020 dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. Změněny budou trasy linek číslo 8, 11, 17 a 113. U linek č. 3 a 11, 5 a 8 se zavádí vzájemné přejezdy mezi linkami bez nutnosti přestupu. Linka č. 9 se plně nahrazuje linkou č. 8. Nově se zavádí linka č. 78 spojující Porubu a průmyslovou zónu v Hrabové.

Dopravní podnik slibuje na linku číslo 8+ nasadit moderní nízkopodlažní vozidla s klimatizací, kamerovým systémem a wi-fi připojením a do budoucna je počítáno také se zvýšením rychlosti spojů ve vybraných úsecích až na 80 km/h.

Od linky 8+ si DPO mimo jiné slibuje zvýšení cestovní rychlosti mezi Porubou a centrem a také lepší rozložení přepravní poptávky. „Chceme na naší nejvytíženější trati nabídnout našim cestujícím ty nejkratší intervaly a zároveň nejmodernější vozidla. Pevně věříme, že by to mohl být další důvod, proč na cestě z Poruby do centra nechat auto definitivně doma,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Přehled změn:

Linka č. 3

V pracovní dny mimo přepravní špičku a o víkendech spoje vedené z Dubiny pokračují ze zastávky Mariánské náměstí dále jako linka č. 11 na konečnou zastávku Zábřeh.

Linka č. 5

Vybrané spoje ve směru z / do Zátiší (především o víkendech) s přejezdem na linku / z linky č. 8 bez nutnosti přestupu.

Vybrané ranní spoje ve směru do Zátiší (nájezdy z vozovny) nově navíc obsluhují zastávky Rektorát VŠB, Hlavní třída a Fakultní nemocnice.

Linka č. 8

Interval spojů v pracovní dny ve špičce posílen na 4 až 5 minut, večer a o víkendech na 10 minut.

Vybrané spoje ve směru z / do centra (především o víkendech) s přejezdem na linku / z linku č. 5 bez nutnosti přestupu.

Denní spoje vedeny z Poruby,Vřesinské střídavě na dvě konečné zastávky: Hlavní nádraží nebo Přívoz,Hlučínská.

Linka č. 9

Plně nahrazena linkou č. 8 včetně nočních spojů.

Linka č. 11

Změna trasy linky: Zábřeh – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.

Linka neobsluhuje zastávky Křižíkova, Muglinovská, Sad B.Němcové, Důl Odra a Přívoz,Hlučínská.

V pracovní dny mimo přepravní špičku a o víkendech spoje vedené ze Zábřehu pokračují ze zastávky Hulváky dále jako linka č. 3 na konečnou zastávku Dubina.

Linka č. 17

Změna trasy linky: Dubina – Poruba,vozovna a zpět.

Linka neobsluhuje zastávky Rektorát VŠB, Hlavní třída, Fakultní nemocnice a Poruba,Vřesinská.

Linka č. 20

V provozu od 10. února 2020 do 15. května 2020.

Linky č. 26 a 27

Upraveny časové polohy vybraných ranních spojů pro lepší přestup cestujících mezi linkami na zastávce Stará Bělá,křiž.

Linka č. 38

Večerní spoje již nebudou zajíždět na zastávku Lihovarská.

Linky č. 40, 90, 104, 105, 111 a 112

Upraveny časové polohy vybraných spojů.

Linka č. 48

Dopolední spoje končící na zastávce Hrabová,Tesco prodlouženy na konečnou zastávku Hrabová,PZ sever.

Linka č. 49

Vybrané noční spoje z / do Michálkovic nahrazeny linkou č. 113 s nově upravenou trasou.

Linka č. 78

Nově zavedená autobusová linka spojující Porubu a průmyslovou zónu v Hrabové jedoucí v trase Poruba,Opavská – Duha – Fakultní nemocnice – Hrabůvka,Benzina – Hrabová,PZ jih.

Linka č. 113

Změna trasy linky: Koblov – Michálkovice a zpět.

Linka neobsluhuje zastávky Stadion Bazaly, Jaklovecká, Dolina, Parcelní a Důl Heřmanice.

V úseku zastávek Nám.J.Gagarina – Revírní br. pokladna je linka nově vedena přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad.

Linka dále nově obsluhuje úsek zastávek Chrustova – Briketářská – Michálkovice.

Změna v obsluhování stanovišť zastávky Most M.Sýkory

Od 1. března 2020 se ruší stanoviště č. 3 na Sokolské třídě.

Noční linky č. 71, 111, 112 a 113 budou ve směrech Husův sad / Nová radnice zastavovat na stanovišti č. 2 na ul. 28. října.

Dopraváček, zdroj: DPO

Leave a Reply

%d bloggers like this: