Zdroj: Dopravacek.eu

Správa železnic podepsala společné prohlášení k nové trati Drážďany – Praha

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda 2.3.2020 v Drážďanech podepsal společné česko-německé prohlášení o spolupráci a podpoře plánování železniční novostavby Drážďany – Praha. Dalšími signatáři dokumentu jsou Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury, Ministerstvo dopravy České republiky, Deutsche Bahn a Svobodný stát Sasko.

„Jsem velmi potěšen pokrokem, kterého jsme ve vzájemné spoluprací na projektu nové vysokorychlostní železniční trati mezi Ústím nad Labem a Drážďany dosud dosáhli. Zvláště oceňuji precizní přístup jak ze strany Správy železnic, tak DB Netze. Věřím, že nastolený trend komunikace posune projekt směrem k úspěšným povolovacím procesům a následně k vlastní realizaci. Vize zkrácení cestovní doby mezi Prahou a Drážďany na 60 minut v kontextu přesunu nákladních vlaků z exponovaného údolí Labe je natolik významnou výzvou pro oba státy, že by bylo velkou chybou ji nevyužít. Věřím, že dnešní podpis naší deklarace pomůže tohoto cíle dosáhnou,“ uvedl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček.

„Všechny zúčastněné strany si uvědomují, že nová vysokorychlostní trať mezi metropolemi Saska a Česka patří mezi velmi důležité infrastrukturní projekty. Pondělní podpis společného prohlášení je potvrzením naší snahy o pokračování intenzivní spolupráce při plánování její výstavby,“ prohlásil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Dnes společně uvádíme další příklad posílení role železnice v Evropě. Zahájili jsme ambiciózní projekt budoucnosti. Rychlé spojení nabídne nové příležitosti pro spolupráci v oblasti obchodu, vědy a kultury a podpoří mobilitu šetrnou k životnímu prostředí,“ řekl Ronald Pofalla, člen představenstva společnosti Deutsche Bahn zodpovědný za infrastrukturu.

Zdroj: Správa železnic

„Sasko potřebuje moderní přeshraniční železniční infrastrukturu, díky které se zlepší napojení na mezinárodní dálkovou dopravu. Nové železniční spojení Drážďany – Praha je dlouhodobý evropský dopravní projekt se zásadním významem pro Svobodný stát Sasko. Již mnoho let usilujeme o realizaci tohoto spojení jakožto důležité brány do jihovýchodní Evropy. Naším cílem je snížení hluku a odlehčení od nákladní dopravy v údolí Labe. Z toho budou mít prospěch obyvatelé, turisté i životní prostředí. Společně s vládou, německými dráhami DB a Českou republikou bude Sasko nadále pokračovat v přípravě projektu,“ uvedl saský premiér Michael Kretschmer.

V textu dokumentu se uvádí, že všechny zúčastněné strany vítají nedávný podpis smlouvy o společném plánování nového železničního spojení Drážďany – Praha mezi společnostmi DB Netz AG, DB Energie GmbH a Správou železnic. Shodují se rovněž na pokračování dosavadních dohod a úzké spolupráci v průběhu dalšího plánování trati s intenzivním zapojením Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Všechny strany i nadále počítají s tím, že pro zajištění všech činností v rámci plánování budou státní rozpočty disponovat požadovanými finančními prostředky.

Signatáři dokumentu dále uvítali fakt, že v letošním roce byla zahájena jednání o státní smlouvě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, která řeší výstavbu plánovaného přeshraničního tunelu v Krušných horách. Současně podporují prohloubení vzájemné výměny zkušeností provozovatelů infrastruktury s využitím nových technologií, které budou uplatňovány při přípravě společného projektu i během následného provozu.

Podpis zmiňované smlouvy o společné projektové přípravě trati Drážďany – Praha v závěru loňského roku byl důležitým stvrzením vzájemné česko-německé spolupráce. Další krokem bude uzavření mezistátní smlouvy, jejíž vypracování a ratifikace se v obou zemích předpokládá v horizontu čtyř let. Její přijetí je nezbytné pro následující fáze projektu – získání stavebního povolení, výstavbu a samotný provoz. Pro urychlení projektu Krušnohorského tunelu hrál důležitou roli projekt zaměřený na rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českem. Ten byl součástí programu Evropské unie Interreg, jehož cílem byla podpora přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika.

V závěru ledna se uskutečnila závěrečná konference tohoto projektu, který mimo jiné zahrnoval rozsáhlé geologické analýzy a průzkumy koridoru vysokorychlostní trati Drážďany – Praha v několika sledovaných variantách. Existence těchto analýz umožňuje již v rané fázi projektu optimalizovat trasu nové trati podle geologických podmínek a tím předcházet vzniku rizik v průběhu výstavby.

Zdroj: Správa železnic

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: