Omezení vybraných linek MHD v Plzni od úterý 24. března 2020

Na základě pokynu krizového štábu města Plzně dochází od 24. 3. 2020 od zahájení denního provozu ke změnám v provozu městské hromadné dopravy, konkrétně na linkách 1, 2, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 33, 34, 40, 41, 56. Platnost těchto opatření je do odvolání.

Změny autobusového provozu:

O pracovních dnech dochází k omezení provozu na linkách 26, 27, 28, 33, 34, 40, 41 a 56.

Rozsah provozu linek 29 a 30 obsluhující Borská Pole a další frekventovaná místa se nemění.

Interval spojů linky 33 k Fakultní nemocnici Lochotín v dopoledních a poledních hodinách zůstává taktéž zachován.

Změny tramvajového provozu:

O pracovních dnech dochází k omezení provozu na linkách 1, 2 a 4. Dochází k prodloužení intervalů spojů.

Na tramvajové linky však budou i nadále nasazovány obvyklé soupravy.

Na lince 4 budou v návozových špičkách všechny spoje zajíždět až na konečnou Univerzita pro lepší dostupnost Borských Polí bez nutnosti přestupovat na autobusové linky.

Provoz o víkendových dnech se nemění.

Změny trolejbusového provozu:

O pracovních dnech dochází k omezení provozu na linkách 10, 12, 13, 16 a 17. Dochází k prodloužení intervalů spojů.

Odjezdy spojů linky 13 od NC Černice odpovídají prázdninovému provozu.

Rozsah provozu linky 15 obsluhující Borská Pole a další frekventovaná místa se nemění.

Veškerá omezení probíhají v kooperaci s krizovým štábem města Plzeň.

Provoz nočních linek zůstává zachován beze změn.                 

PMDP

Leave a Reply

%d bloggers like this: