DPP vysoutěžil nové dodavatele úklidových služeb tramvají, autobusů a areálů povrchu, ušetří 229 milionů korun za šest let

Úklid autobusů, tramvají a areálů dep, garáží a vozoven budou ode dneška pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zajišťovat nově vysoutěžení dodavatelé, kteří zvítězili v jednotlivých tendrech. Na rozdíl od dosavadní praxe, vítězný dodavatel bude nově odpovědný za úklid celého konkrétního areálu, tj. včetně budov, prostranství a dopravních prostředků mimo vlaků metra.

DPP loni v létě vypsal otevřenou veřejnou zakázku členěnou na 16 logických částí podle jednotlivých areálů povrchu. Tímto krokem DPP umožnil zúčastnit se tendru na úklidové služby také menším společnostem a přilákat tak více uchazečů. Díky tomu se DPP podařilo vysoutěžit výrazně výhodnější podmínky, ročně ušetří cca 38 milionů korun. Smlouvy s nově vysoutěženými dodavateli jsou uzavřeny na 6 let do 31. 3. 2026. Za tuto dobu DPP ušetří 229 milionů korun ve srovnání s dosavadními náklady za úklid areálů povrchu. DPP v současnosti připravuje vypsání veřejné zakázky také na úklidové služby ve stanicích metra.

Nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky DPP na úklidové služby dopravních prostředků a areálů vozoven Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Střešovice, Vokovice, Žižkov, areálu Hostivař a vozovny Hloubětín, garáží Kačerov, Klíčov, Řepy, Vršovice, dep Kačerov, Zličín a areálů Orionka a Švábky podalo celkem 8 společností. Firma ZENOVA services zvítězila na úklidové služby v garáži Vršovice a ve vozovně Vokovice, společnost PREMIO INVEST s.r.o. ve sdružení s V-TRADE, s.r.o. pak ve zbývajících 14 areálech.

Kromě stanovených požadavků a kvalifikace byla cenová nabídka na úklidové služby hlavním hodnotícím kritériem ve všech 16 částech tendru. Celková vysoutěžená cena na období 6 let činí 491 milionů korun, což ve srovnání s dosavadními náklady DPP za úklid areálů povrchu představuje celkovou úsporu ve výši 229 milionů korun, v průměru 38,17 milionů korun ročně.

Vnášíme smysl do smluv uzavřených v minulosti, aby Pražané nepřišli zkrátka, a nyní si můžeme odškrtnout další z nich. Podařilo se nám úspěšně přesoutěžit další velký balík služeb, bez kterých se DPP a MHD v Praze neobejdou. Díky efektivně nastavené otevřené veřejné zakázce s větším počtem účastníků se zlepší úklidové služby, jejich kontrola, bude za ně jasně nastavená zodpovědnost a hromadná doprava bude pro cestující zase o něco lákavější,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

V případě tohoto tendru jsme se na dosavadní zaběhnutou praxi členění úklidových služeb podívali jinou optikou a vysoutěžili je novým způsobem. Na zakázku jsme aplikovali naši novou strategii odpovědného zadávání, rozdělili ji na logické části po areálech, čímž jsme zajistili transparentnější podmínky a umožnili účast většímu počtu uchazečů včetně menších firem. Díky tomu jsme získali velmi zajímavou úsporu, aniž bychom snížili úroveň či četnost požadovaných úklidových služeb. I vzhledem k předpokládaným ekonomickým dopadům současné epidemie Covid-19 je každá úspora v takové výši velmi vítaná pro budoucí standardní fungování společnosti,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Úklidové služby v dopravních prostředcích a areálech povrchu se v DPP doposud prováděly na základě 3 smluv: na úklid autobusů, tramvají a samotných budov. Vzhledem k velikosti flotily a počtu provozů DPP by se takto členěné veřejné zakázky mohly zúčastnit pouze velké společnosti. Rozdělení tendru na 16 logických částí podle jednotlivých areálů povrchu není jedinou novinkou. DPP bude nově požadavky na úklidy dodavateli zadávat a schvalovat prostřednictvím online aplikace. Díky ní bude mít DPP kdykoliv přehled o rozsahu realizovaného úklidu, kdy a kdo jej provedl, a také kdo zkontroloval.

Kromě toho DPP v tomto tendru použil další prvky strategie odpovědného zadávání. Patří k ní například závazek dodavatelů provádět třídění odpadu na papír, PET láhve a umělé hmoty, sklo a ostatní směsný odpad nebo přímé platby subdodavatelům. Dodavatelé se současně zavázali, že zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. V neposlední řadě se noví dodavatelé zavázali, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Další požadavky DPP na dodavatele se týkají používání ekologicky šetrných výrobků. Čisticí prostředky, které budou při jakékoliv kategorii úklidu používat, nesmí porušovat zákon o ochraně veřejného zdraví, musí mít certifikaci „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jinou rovnocennou známku. DPP bude od dodavatelů mj. vyžadovat používání koncentrovaných čisticích prostředků v nejvyšším možném rozsahu, aby snížil množství produkovaných obalů.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: