Sdružení dopravních podniků pravidelně monitoruje vývoj dění okolo pandemie COVID-19

Vývoj dění okolo nákazy koronavirem Covid-19 monitoruje i  Sdružení dopravních podniků ČR, které zaštiťuje 21 dopravních podniků. Ke zvýšení ochrany cestujících přispívá podle SDP ČR pravidelné větrání vozidel na konečných zastávkách a automatické otevírání středních a zadních dveří v zastávkách.

Všechny dopravní podniky pak ve svých vozovnách denně důkladně vozidla dezinfikují a ionizují. Dopravní podniky Praha a Plzeň zkoušejí i aplikaci moderních nanotechnologií a dezinfekčních přípravků na bázi polymerů s dlouhodobou deklarovanou účinnosti. Obzvlášť pečlivě probíhá dezinfekce madel a dalších prvků ve vozidlech, ve větších městech se madla dezinfikují na konečných zastávkách i během dne.

 „Chráníme řidiče i cestující,“ uvádí předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán, „Zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi, dočasné omezení prodeje jízdenek u řidiče, to jsou opatření, která přijaly jednotně všechny dopravní podniky v ČR a vedou k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi cestujícími a řidiči. Tato opatření, která byla přijata již v polovině března, se ukázala jako správná a vedla k minimalizování výskytu nakažení právě u řidičů.“

 „Chceme všem našim cestujícím touto cestou poděkovat nejen za dodržování hygienických pravidel ve vozidlech a na zastávkách MHD, ale především za to, že zachovávají veřejné dopravě věrnost a nepřesunuli se do aut. Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům dopravních podniků, kteří se podílejí na bezvadném fungování MHD i v těchto složitých časech,“ dodává Tomáš Pelikán.

Dopraváček, zdroj: SDP ČR

Leave a Reply

%d bloggers like this: