Iveco Czech Republic prodlužuje pozastavení výroby ve Vysokém Mýtě

V důsledku pandemie COVID-19 vydala společnost Iveco Czech Republic informaci o prodloužení pozastavení produkce ve výrobním závodě ve Vysokém Mýtě do 05.05.2020.

Podle informací společnosti mají někteří klíčoví zahraniční dodavatelé, v rámci prevence proti šíření COVID-19 a v důsledku aktualizovaných nařízení ve svých zemích, nadále pozastavenou svoji výrobní činnost a nemohou bezprostředně zajistit dodávky dílů pro naši výrobu.

Informace pro zaměstnance společnosti Iveco Czech Republic:

Zaměstnanci

  • zařazení do dvousměnného pracovního režimu práce zahájí výkon práce 6.5.2020 dle platného rozvrhu směn;
  • zařazení do dvousměnného pracovního režimu v UO5 zahájí výkon práce 7.5.2020 dle platného rozvrhu směn;
  • zařazení do třísměnného pracovního režimu práce, kterým připadne na 19. týden 2020 noční směna, zahájí výkon práce 5.5. 2020 ve 22:00 hodin;
  • zařazení do nepřetržitého pracovního režimu práce v UO1 zahájí výkon práce 5.5.2020 v 6:00 hodin dle platného rozvrhu směn;
  • zařazení do nepřetržitého pracovního režimu práce v UO2 zahájí výkon práce 5.5.2020 v 18:00 hodin dle platného rozvrhu směn.

Překážka se vztahuje na všechny zaměstnance Iveco Czech Republic, a. s. a zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce do Iveco Czech Republic, a. s. Výjimky pro zaměstnance, kteří z nezbytných provozních důvodů musí pracovat, určí přímý nadřízený vedoucí a schválí příslušný ředitel úseku.

Dopraváček, zdroj: Iveco Czech Republic

Leave a Reply

%d bloggers like this: