Správa železnic připravuje rekonstrukci pravobřežní trati z Ústí nad Labem-Střekova do Děčína

Správa železnic aktuálně získala od Ministerstva životního prostředí závazné stanovisko EIA, které posuzuje ekologické dopady stavby, a připravuje podání žádosti o územní rozhodnutí.

Rekonstrukcí projdou tři železniční stanice – Ústí nad Labem-Střekov, Velké Březno a Boletice nad Labem. V prvně jmenované se vybuduje nové ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující, zajištěným výtahy a podchodem, a dvě vnější nástupiště před staniční budovou. Ve Velkém Březnu dojde rovněž ke zbudování nástupišť, stejně jako v Boleticích nad Labem. Zde bude navíc zhruba 660 metrů směrem na Děčín zřízena také nová zastávka. Zrekonstruují se i železniční zastávky Svádov, Valtířov, Malé Březno, Těchlovice, Křešice u Děčína a Děčín-Staré Město.

Stavba dále zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů, informačních a orientačních systémů, trakčního vedení a sanaci mostních a tunelových objektů. Stavbou budou vytvořeny předpoklady pro dálkové dispečerské řízení, nasazení evropského standardu zabezpečovacího zařízení (ETCS) a pro možný přechod na jednotnou střídavou napájecí soustavu 25 kV, 50Hz.

Chystaná investiční akce povede ke zlepšení parametrů hlavně pro nákladní dopravu. Jedná se zejména o dostatečnou délku staničních kolejí tak, aby byl umožněn průjezd nákladních vlaků dlouhých 740 metrů.

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: