Skupina ČD hlásí za rok 2019 zisk 1,3 miliardy korun

Skupina ČD dosáhla za loňský rok zisku 1,3 miliardy korun. Na tomto výsledku se podílely všechny její společnosti. Zisková byla také osobní doprava, pro kterou byl rok 2019 náročný z pohledu pokračující liberalizace trhu.

Osobní doprava

 „České dráhy obhájily většinu výkonů a zajišťují cca 90 % osobní železniční dopravy v zemi,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Václav Nebeský a dodává: „Našimi vlaky loni cestovalo více než 182 milionů zákazníků. Rostla průměrná přepravní vzdálenost i obsazenost vlaků. Více než desetiprocentní růst výnosů jsme zaznamenali zejména na klíčových dálkových linkách a v příměstských vlacích v okolí velkých aglomerací.“

Podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku Patrika Horného však proti vyšším příjmům stály rostoucí výdaje: „V řádu stovek milionů korun meziročně vzrostly náklady na trakční elektřinu a zvýšily se také osobní náklady v souvislosti se situací na trhu práce. Segment osobní dopravy nicméně skončil v souladu s plánem. Dosáhl zisku 58 milionů korun.“

Nákladní doprava

Ziskový byl v loňském roce i druhý nejvýznamnější segment našeho podnikání. Nákladní doprava vykázala hospodářský výsledek 608 milionů korun a přepravila přes 65 milionů tun zboží. ČD Cargo expanduje na zahraničních trzích a také díky tomu očekává naše největší dceřiná společnost postupnou stabilizaci přepravních výkonů. Případné ztráty ve vnitrostátní přepravě vlivem silné konkurence mají být vyrovnány právě výkony v zahraničí,“ komentuje situaci v nákladní dopravě Václav Nebeský. Mírný meziroční pokles zisku byl ovlivněn růstem cen elektrické energie, zvýšením osobních nákladů v důsledku růstu reálné mzdy zaměstnanců, vyššími odpisy a náklady na financování nových investic.

Nyní železniční osobní doprava začíná s postupným oživováním pozastavených linek z důvodu omezení šíření koronaviru. Českým drahám v důsledku nižší poptávky ze strany cestujících poklesly tržby z osobní dopravy až o 90 % oproti běžnému stavu.

Mluvčí Českých drah Gabriela Novotná pro server Dopraváček k současnému stavu uvádí: „V návaznosti na vládní opatření o omezení pohybu osob došlo k poklesu tržeb za osobní železniční dopravu až na cca 10 % oproti běžnému provozu. Po Velikonocích sledujeme mírné oživení a růst tržeb na cca 15 %. Několikatýdenní výpadek tržeb se výrazně promítne do hospodaření, což budou v našem případě miliardy korun. “

Dopraváček, zdroj: ČD

Leave a Reply

%d bloggers like this: