Dopravní podnik města Hradec Králové děkuje polepeným trolejbusem

Dopravní podnik města Hradec Králové děkuje polepeným trolejbusem všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí v Hradci Králové na boji proti šíření koronaviru COVID-19. Především pak svým zaměstnancům, kteří svoji prací a zodpovědným přístupem dokázali udržet fungující MHD ve městě.

Foto: DPmHK
Foto: DPmHK
Foto: DPmHK
Foto: DPmHK

DP města Hradec Králové

Leave a Reply

%d bloggers like this: