České dráhy využily omezení dopravy k preventivním prohlídkám vozů

České dráhy využily současnou sníženou poptávku po cestování a omezení dopravy kvůli koronaviru k rozsáhlé mimořádné preventivní prohlídce svých souprav. Preventivní údržba se zaměřila na vady, které sice neohrožují bezpečnost, ale svou povahou omezují funkci či zhoršují použití. Přitom jejich odstranění v běžné přepravní špičce a při intenzivním využití vozidel je omezené.

Při současném poklesu poptávky po cestování a nižším počtu vlaků v důsledku přijatých opatření proti šíření koronaviru nesedíme se založenýma rukama, ale rozhodli jsme se využít současnou situaci k provedení mimořádných preventivních prohlídek našich vozů a jednotek. Zaměřujeme se na kompletní prohlídky a odstranění závad u jednotlivých konstrukčních celků vozidel a vybavení. Tyto opravy a údržbu sice provádíme i za běžného provozu, ale při plném využití souprav v provozu máme jen omezený čas a můžeme k údržbě odstavit jen malou část vozů najednou. Současný stav nám tak umožňuje provést nadstandardní údržbu efektivně na mnoha vozech najednou,“ vysvětluje okolnosti mimořádné prohlídky Ing. Zdeněk Štěpánek, ředitel odboru kolejových vozidel.

Mimořádné preventivní prohlídky se zaměřují na odstranění dlouhodobějších drobných závad, které nemají vliv na bezpečnost cestujících, ale negativně zhoršují kvalitu kultury cestování. Jedná se například o opravy mechanických poškození interiéru, kontroly a opravy osvětlení, funkčnost interiérových a čelních dveří, především pak dveří s elektrickým nebo elektropneumatickým pohonem, seřízení nástupních dveří, ale také odstranění závad vodního a sociálního hospodářství vozidla.

Současných preventivních prohlídek využíváme i ke každoroční přípravě na nastávající letní sezónu. Díky menšímu provozu však máme na tyto práce více prostoru než v minulosti. Soustředíme se na kontrolu chladicích systémů a jejich regulace, čistíme filtry, kontrolujeme stav tlaku chladiva, těsnost celého systému klimatizace a doplňujeme chladící médium,“ upozorňuje Zdeněk Štěpánek

Mezi nový preventivní výkon, který je součástí výkonu údržby, je zařazeno čištění interiérů vozidel ozónovým generátorem. Každé vozidlo po větší údržbě je takto ošetřeno. Je to moderní způsob zbavování pachů, bakterií, virů a účinnost aplikace je mnohonásobně vyšší než při použití dezinfekčních prostředků.

S programem preventivních prohlídek jsme začali přibližně před měsícem a do dnešního dne jí prošlo skoro 500 vozů,“ doplnil Zdeněk Štěpánek.

České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: