Čakovická železniční vlečka se dočká opravy, následně dojde k prodloužení železniční linky S34

Dotace ve výši 20 milionů korun pro městskou část Praha – Čakovice odsouhlasila na svém pondělním jednání Rada hlavního města Prahy. Poskytnutí finančních prostředků musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Městská část za tyto prostředky opraví a uvede do provozuschopného stavu těleso čakovické železniční vlečky.

Rekonstrukce bude letos zahrnovat opravu tělesa vlečky přes areál bývalého cukrovaru, rekonstrukci železničních přejezdů, výkup pozemků pod kolejemi, projekt a inženýring severního nástupiště na vlečce u stanice Praha-Čakovice, projekt a inženýring nového nástupiště u zámeckého parku, kam nově vlak povede. Stavba nových nástupišť se předpokládá v roce 2021.

Cílem je přivést pomocí vlečky skrz bývalý cukrovar do špatně dostupné a zároveň nejhustěji osídlené části Čakovic ekologickou veřejnou kolejovou dopravu a nabídnout tak obyvatelům i návštěvníkům alternativu k individuální automobilové dopravě a autobusům se spalovacími motory. Současně se zvýší efektivita železniční linky S34 a ulehčí se městským autobusovým linkám. Nová zastávka bude v docházkové vzdálenosti do deseti minut pro 15 tisíc současných a dalších 20 tisíc budoucích obyvatel Čakovic,“ uvedl náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Obecně má železniční doprava v Praze stále nevyužitý potenciál, byť udělala za posledních 10 let velký kus cesty. Využívá ji o 80 procent cestujících více než v roce 2010. Proto se společně se Správou železnic stále snažíme zlepšovat podmínky. Začalo se budovat prodloužení podchodu z Hlavního nádraží na Žižkov, rekonstruují se stávající nádraží jako například ve Vysočanech, plánují se opravy nádraží Smíchov a Masarykova nádraží. Připravují se nové zastávky například podél budoucí linky S61. Městská část Praha 14 už projektuje zastávky Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Hostavice díky dotaci, kterou ji loni Praha poskytla,“ dodal Adam Scheinherr.

MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: