OBRAZEM: DPP zprovoznil v areálu Ústředních dílen novou opravárenskou halu pro tramvaje

Ve čtvrtek 14. května 2020 uvedl Dopravní podnik hl. m. Prahy v areálu Ústředních dílen v Hostivaři do zkušebního provozu novou opravárenskou halu pro tramvaje. Postavila ji společnost EDIKT a. s., celkové investiční náklady včetně kompletního technologického vybavení dle projektu činí 96 milionů Kč.


Nová hala má dvě koleje a celkovou kapacitu na čtyři článkové tramvaje. Umožňuje servisovat jakýkoliv druh tramvaje shora i zdola současně. Bude sloužit pro běžnou i těžkou údržbu vozů.

Zajímavostí je, že celá hala je založena na pilotách kvůli vysoké hladině spodní vody. V minulosti totiž v místech Ústředních dílen DPP v Hostivaři bývala rybníkářská oblast. Původně měla být hala zprovozněna již na začátku letošního roku, ale vzhledem ke komplikovaným místním geologickým podmínkám, které se ukázaly až po skrývce zeminy, byl DPP nucen použít časově náročnější způsob založení stavby.

Slavnostní předání nové haly, 14.5.2020.

„V minulosti investovala Praha nemalé prostředky do navyšování výkonů MHD v Praze, ale investice do nových tramvajových tratí a dostatku moderně vybavených servisních kapacit stály na druhé koleji. Na to teď v DPP narážíme. Pokud chceme mít v Praze MHD na špičkové úrovni, musí i servisní zázemí odpovídat počtu vozů a úrovni 21. století. Nová opravárenská hala u odstavného kolejiště je v tomto směru první vlaštovkou, kterou budou následovat další připravované záměry. Zejména rozvoj tramvajových tratí, metro D, lanovku mezi Prahou 6 a Prahou 8, nebo novou vozovnu Hloubětín počítáme mezi strategické infrastrukturní projekty, které budou pro nás prioritou i přes dopady pandemie Covid-19,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Využili jsme volný pozemek v Ústředních dílnách DPP v Hostivaři, rychle připravili a jsem rád, že i rychle zrealizovali celý projekt, a po 52 letech postavili v Praze novou samostatnou servisní halu pro tramvaje. Než vybudujeme novou vozovnu v Hloubětíně, tato hala nám společně s velkokapacitním kolejištěm výrazně pomůže zvládat běžnou údržbu tramvají. Pro novou vozovnu Hloubětín již máme všechna pravomocná povolení na všechny etapy a v současnosti vybíráme zhotovitele té první. Předpokládáme, že ve druhé polovině letošních letních prázdnin bychom mohli začít v Hloubětíně stavět první etapu, tj. energocentrum,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Dopraváček, DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: