DP města Ústí nad Labem připravuje projekt na využití vodíkové technologie v MHD

Využití vodíku v městské hromadné dopravě patří mezi nejvýznamnější rozvojové projekty Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Je to velký krok do budoucnosti k provozování ekologické dopravy.

Na základě Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností Spolchemie a.s., která je producentem vodíku, má dopravní podnik příležitost využít vodíkovou technologii v městské hromadné dopravě jako jeden z prvních v rámci České republiky.

V roce 2019 byly také zahájeny významné investiční akce plánované na rok 2020 a další roky, a to včetně akcí s dotační podporou. Za zmínku určitě stojí příprava výstavby vodíkové plnící stanice pro potřeby nejen dopravního podniku, ale i dalších dopravců a veřejnosti, kteří budou disponovat dopravními prostředky na vodíkový pohon.

Autobus Irisbus TriHyBus

 ,,Je to velmi náročný projekt, který se neobejde bez dotační podpory a velkého nasazení akcionáře, zaměstnanců podniku a obchodních partnerů tak, aby již v roce 2022 v Ústí nad Labem jezdily první vodíkové autobusy a byla zprovozněna vodíková plnící stanice,“ uvedl Martin Prachař, předseda představenstva společnosti.

Dopraváček, zdroj: DPmÚL

Leave a Reply

%d bloggers like this: