Společnost OAD Kolín uvedla do provozu nové autobusy SOR CNG

Společnost OAD Kolín dnes slavnostně uvedla za přítomnosti starostů obcí na Kolínsku, zástupců Středočeského kraje, IDSK, organizace ROPID, společnosti SOR Libchavy a dalších hostů do provozu dvacet nových  autobusů SOR CNG 12. Dopravce vozidla plánuje nasazovat na regionálních linkách na Kolínsku.

Foto: Busportal.cz

Dvanáctimetrové klimatizované autobusy od českého výrobce SOR Libchavy již splňují nové standardy kvality Pražské integrované dopravy, vybaveny jsou informačním systémem od společnosti Mikroelektronika, USB nabíječkami pro dobíjení drobné elektroniky a informačními panely od společnosti BUSE.

Nové autobusy budou využívat čerpací stanici Gazprom, tankování  nádrží (4×315 l) jednoho vozu trvá přibližně 20 minut a ujede na ně přibližně 550 – 600 km.

Nové ekologické autobusy výrazně přispějí ke snížení emisí a zlepšení životního prostředí v kolínském regionu,“ sdělil výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal a dodal: „Uhlíková stopa vozů na CNG je o čtvrtinu nižší a motor na CNG neprodukuje oxid siřičitý. CNG pohon má ale i další výhody. Plynové motory mají výrazně tišší chod. Úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky měkčímu spalování nižší o padesát procent vně vozidel a o 60-70 procent uvnitř vozidel.“

Foto: Busportal.cz

“Přeji OAD Kolín, řidičům a cestujícím hodně šťastných a bezpečných kilometrů s těmito novými autobusy,” uvedl na slavnostním uvedení nových vozidel do provozu František Petrtýl, radní pro oblast dopravy Středočeského kraje. “V souvislosti s epidemií koronaviru bych chtěl poděkovat všem dopravcům. I přes počáteční obavy jsme ve Středočeském kraji nezaznamenali s provozem linek žádný problém. Děkuji také speciálně všem řidičům, kteří byli v první linii a přicházeli do styku s cestujícími.”

Foto: Busportal.cz

“Jsem velmi rád, že se nám podařilo s našimi plynovými autobusy uspět ve výběrovém řízení. Navazujeme na dlouhodobou úspěšnou spolupráci a věřím, že bude i nadále pokračovat. Chtěl bych popřát mnoho ujetých kilometrů a brzký návrat cestujících do veřejné dopravy,” řekl Jiří Daňsa, zástupce obchodního ředitele SOR Libchavy.

Foto: Busportal.cz

Dopraváček, zdroj: Busportal.cz

Leave a Reply

%d bloggers like this: