V Ústí nad Labem dojde od 1. července 2020 ke změnám v organizaci MHD, významnou změnou je zrušení linky číslo 52

Na jednání rady města dne 1. června 2020 byly schváleny změny v MHD s účinností od 1. července 2020. Základním předpokladem ke změnám v organizaci MHD byla výstavba a dokončení okružní křižovatky Nové Předlice, na které se DPmÚL a statutární město Ústí nad Labem také finančně podílely. Po té probíhalo mnoho jednání, kterých se účastnili starostky a starostové městských obvodů města Ústí nad Labem, zástupci odboru dopravy a majetku statutárního města Ústí nad Labem a vedení DPmÚL. Po základním návrhu od DPmÚL vznikla finální verze změn, ve které byly zohledněny veškeré připomínky a podněty z jednotlivých městských obvodů.

V rámci změn budou realizovány dvě zásadní úpravy linek MHD. Na základě dlouhodobého požadavku ÚMO Neštěmice dochází k přesměrování linky číslo 57 z Mojžíře na Klíši. Další významnou změnou je zrušení linky číslo 52, nahrazenou novou linkou číslo 61, která pojede z konečné Severní Terasa ke Globusu.

Dále dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti (více linkospojů) v oblasti ulice Za Válcovnou a Předlice Kolonie linkou číslo 27. Tato linka bude ještě nově obsluhovat zastávku Kaufland na Klíši.

Od 1. září 2020 ještě DPmÚL plánuje prodloužení vybraných spojů linky číslo 5 na sídliště Pod Vyhlídkou a tím zajistí, na základě požadavku ÚMO Neštěmice, přímé spojení ke zdravotnickému zařízení Masarykovy nemocnice.

Trvalé změny na autobusových linkách:

 • Linka č. 27 – dojde ke změně trasy linky, nově bude obsluhovat zastávku Kaufland na Klíši
 • Linky číslo 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 41, 42 zůstávají beze změny.

Trvalé změny na trolejbusových linkách:

 • Linka č. 52 – bude zcela zrušena a nově nahrazena linkou č. 61
 • Linka č. 53 – prodloužena ze zastávky Mírová až na konečnou Severní Terasa
 • Linka č. 55 – zkrácena na zastávku Mírová (dříve jezdila na konečnou Severní Terasa)
 • Linka č. 57 – nově pojede z Mojžíře přes Mírové náměstí na Klíši
 • Linka č. 59 – v odpoledních hodinách dojde ke zkrácení linky z Klíše pouze na Mírové náměstí
 • Linka č. 61 – nová linka, která bude zajišťovat dopravu v úseku Severní Terasa – Malátova – Mírové náměstí – Globus – Staré Předlice. Každý druhý spoj bude zajišťovat obsluhu ze Severní Terasy ke Globusu. Ostatní spoje budou končit u Divadla s možným přestupem na linku č. 62 ke Globusu.
 • Linka č. 62 – každý druhý spoj bude zajišťovat přímé spojení ze zastávky Karla IV. ke Globusu. Ostatní spoje budou končit u Divadla s možným přestupem na linku 61 ke Globusu.
 • Linky číslo 43, 46, 51, 54, 56, 58, 60 zůstávají beze změny.

Na co se mohou cestující těšit od 1. září 2020?

 • Linka č. 5 – prodloužení vybraných spojů na konečnou zastávku Pod Vyhlídkou, bližší informace budou zveřejněny v průběhu srpna

DpmÚL

Leave a Reply

%d bloggers like this: