DPP plánuje nakoupit do všech tramvají vícefrekvenční přijímače pro přenos signálu navigačního systému Galileo

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje nakoupit do všech svých tramvají vícefrekvenční přijímače s anténou, které umožní přijímat signál z evropského navigačního systému Galileo, ale také GPS, Glonass a BeiDou. Záměrem DPP je nahradit doposud používaný, 20 let starý systém založený na GPS, zpřesnit lokalizaci tramvají s maximální odchylkou 3,5 metru a poskytovat data o poloze vozidel cestujícím. DPP na projektu spolupracuje s ČVUT, Agenturou GSA, Ministerstvem dopravy ČR a Magistrátem hl. m. Prahy. Výběrové řízení bylo dnes zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 20 milionů Kč. DPP očekává vyhlášení vítěze tendru na konci letošních letních prázdnin.

Přijímače globálního navigačního satelitního systému společně s anténou plánuje DPP nainstalovat do všech vozů své flotily tramvají, proto poptává nákup 838 kusů zařízení. Svým rozsahem je to v Evropě unikátní projekt. DPP bude díky tomu jedním z prvních dopravců v Evropě, který bude mít celou flotilu tramvají vybavenou přijímači signálu navigačního systému Galileo.

Městská hromadná doprava musí být pohodlná a uživatelsky přívětivá nejen v dopravních prostředních a na zastávkách. V metru jsme monitory se skutečným příjezdem vlaků nainstalovali v prosinci 2019. Na začátku letošního roku jsme cestujícím začali poskytovat údaje o skutečných odjezdech autobusů ze zastávek a následně i jejich on-line polohu. Na tento rok jsme slíbili, že bychom chtěli cestujícím začít poskytovat to samé i u tramvají. Tendr, který právě vypisujeme, je jedním z prvních kroků, který nás přiblíží ke splnění tohoto slibu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Díky novým přijímačům a možnosti využívání signálu evropského navigačního systému Galileo dosáhneme nejenom zpřesnění lokalizace tramvají, podle dosavadních testů až na 1,5 metru, ale pomůže nám to vylepšit další systémy, které v DPP používáme. Umožní nám to bez zásahu řidiče automaticky ovládat některé důležité funkce u nejnovějších tramvají 15T, jako je např. omezení rychlosti do výhybek, v rámci snižování hluku mazání kolejí, vyhlašování zastávek či rozsvěcování v tunelech,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Agentura Evropské unie pro globální družicové navigační systémy (GSA), která sídlí v Praze, má za úkol poskytování služeb a bezpečnosti evropských globálních družicových navigačních systémů (GNSS), Galileo a EGNOS. Městská hromadná doprava je v celé Evropě považována za základní pilíř dopravních systémů, bez kterých by nebylo možné zajistit efektivní fungování měst ani naplnit cíle Evropské unie v oblasti dopravy a ochrany klimatu. Zejména tramvajová doprava a její další rozvoj je v tomto ohledu prioritou pro zajištění kapacitní a ekologicky neutrální dopravy ve městech. Praha patří v oblasti tramvajové dopravy nejen rozsahem, ale i kvalitou k evropské špičce, a proto je pro nás velkým potěšením, že DPP plánuje využít systém Galileo pro určování polohy napříč celým vozovým parkem jako jeden z prvních operátorů městské hromadné dopravy v Evropě,“ uzavírá Pascal Claudel, Acting Executive Director Agentury GSA.

Základním požadavkem DPP ve vypsané veřejné zakázce je dodat zařízení se schopností přijímat signál evropského navigačního systému Galileo, který patří k nejpřesnějším. Maximální odchylka lokalizace tramvaje nesmí přesáhnout 3,5 metru kdekoliv v dopravní síti MHD v Praze. Nabídky bude DPP hodnotit podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. Vítěz tendru bude ale před uzavřením smlouvy muset provést zkušební montáž navigačního zařízení do jedné tramvaje 15T a absolvovat funkční zkoušku jeho zapojení, přesnosti odhadu polohy a dalších požadovaných parametrů DPP. Vyhodnocení zkoušek následně provede ČVUT.

DPP očekává vyhlášení vítěze veřejné zakázky na konci letošních letních prázdnin. Dodavatel má pak za povinnost dodat a nainstalovat zařízení do celé flotily tramvají DPP do 180 dnů od podpisu smlouvy. První tramvaje by svoji aktuální polohu díky novým přijímačům a signálu navigačního systému Galileo měly začít poskytovat v průběhu posledního čtvrtletí letošního roku.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: