Opravy tramvajových tratí v Brně během letních prázdnin

Opravy tramvajových tratí a obdobné projekty Dopravní podnik města Brna směřuje do období letních měsíců, kdy cestujících vlivem dovolených i prázdnin v Brně výrazně ubývá a dopravní omezení tak postihnou menší část obyvatel. Od konce června do konce srpna se letos lidé musí připravit na tři omezení.

1. Oprava tramvajové trati na Nových sadech – Koleje MHD – Zelené plíce města

Tramvajová trať na Nových sadech během letních prázdnin projde opravou. Přípravné práce začnou už o červnových víkendech, od 27. června se pak trať uzavře úplně. V září vozy s cestujícími vyjedou po nových kolejích, k jejichž odhlučnění vedle standardních prvků přispěje i travnatá plocha s květinami. Náklady na opravu 690 metrů dlouhé trati vyjdou Dopravní podnik města Brna na 46 miliónů Kč.

Během opravy dojde v úseku Hybešova – Poříčí k obnově svršku tramvajové trati zahrnující výměnu opotřebených kolejnic a upevňovadel. Místo betonových panelů sem umístíme travnaté pásy, které se funkčně i esteticky osvědčily v ulici Nádražní. Kolejnice budou nově opatřeny pryžovými bokovnicemi, což v kombinaci s travnatými plochami výrazně přispěje ke snížení celkové hlučnosti tramvajové dopravy v ulici,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Součástí oprav jsou i stavební úpravy zastávek Soukenická a Křídlovická.

Podél tramvajové trati v minulosti vedl souvislý pás keřového porostu, který nahradí okrasný pás zeleně zahrnující trávník s lučními květinami. Zelené plochy potěší nejen oko, ale budou mít i příznivý vliv na snížení hlučnosti z tramvajové dopravy a zmírnění prašnosti na ulici Nové Sady. Plochy budou vybaveny závlahovým systémem, což navíc zvýší vzdušnou vlhkost mikroklimatu v oblasti.

Výluku dopravní podnik zahájí 27. června a potrvá do konce srpna. „Tramvaje linek 8 a 10 pojedou v úseku Nové sady – Krematorium odklonem ulicemi Hybešova, Václavská a Vídeňská. Náhradní dopravu zajistí stávající autobusové linky 40 a 61 doplněné o výlukovou linku X8 z Hlavního nádraží přes zastávky Křídlovická, Vojtova do zastávky Milosrdných bratří. Linka 40 bude navíc společně s linkou X8 obsluhovat zastávku Vojtova,“ shrnul opatření dopravní ředitel Jan Seitl.

Už o červnových víkendech (13.-14.6. a 20.-21.6.) však začnou přípravné práce. „S předstihem je potřeba vyměnit kolejový svršek v odbočném uzlu do ulice Hybešova, abychom pak v létě tuto trať mohli nechat průjezdnou. Víkendové výluky se dotknou provozu linek 1, 2, 10 a 12. Zároveň už u trati v Nových sadech začne technika odstraňovat současný travnatý porost,“ vysvětlil Havránek.

Práce na opravě trati budou dobíhat v září, kdy bude podnik pokládat luční koberec mezi tramvajovou trať a vozovku. Tyto úkony proběhnou bez omezení provozu tramvajové dopravy. Projekt Koleje MHD – Zelené plíce města si vyžádá náklady 46 miliónů Kč.

2. Pokračování opravy tramvajové trati v ulici Veveří

V letních měsících bude pokračovat oprava kolejí 670 metrů dlouhého úseku Jana Uhra – Žerotínovo náměstí. Investice je nutná z důvodu špatného technického stavu trati a vedení objízdné trasy v rámci stavby VMO Žabovřeská – II. Dosavadní jednokolejný provoz o prázdninách vystřídá úplná výluka tramvajových linek.

„Technický stav tramvajové trati byl již nevyhovující a zvýšenou zátěž při vedení objízdné trasy v rámci stavby velkého městského okruhu by neunesl. Během již započatých oprav dojde k výměně kolejového svršku za použití odhlučňovacích prvků. Úpravami projdou i zastávky Grohova, které budou nově bezbariérové,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Náklady na projekt jsou 60 miliónů korun.

Od soboty 27. června do pondělí 31. srpna bude v ulici Veveří z důvodu probíhajících oprav úplně vyloučen provoz tramvajové dopravy.

Tramvajové linky 3 a 12 budou ukončeny na České. Linka 11 bude v úseku Česká – Vozovna Komín odkloněna přes Mendlovo náměstí a Pisárky. Počítáme se zavedením dvou mimořádných tramvajových linek X3 z Rakovecké a X 12 z Technologického parku, které budou úvraťově ukončeny v ulici Veveří u křižovatky s ulicí Sokolskou. Náhradní dopravu zajistí posílený provoz trolejbusové linky 34 z České ulicí Kounicova do Žabovřesk,“ uvedl dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

3. Stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu

Stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu se přesouvá do další fáze, která se poprvé dotkne provozu linek městské hromadné dopravy. Odklonění dopravy na ulici Jihlavská je nutné z důvodu budování tunelu a mostních provizorií nad ním. Po celou dobu stavby bude ulice Jihlavská průjezdná v obou směrech, dojde však ke změnám v organizaci dopravy v jízdních pruzích a vozy DPMB nebudou moci z ulice Netroufalky odbočit vlevo do ulice Jihlavská. Omezení potrvá od 16. června do konce srpna.

„Omezení se dotkne trolejbusové linky 25, která bude zkrácena do terminálu Nemocnice Bohunice. Náhradní dopravu za tyto linky zajistí autobusy 50 a 69, doplněné o E56 a 61, u kterých prodloužíme trasu na Osovou. V provozu dočasně nebudou vybrané spoje na trolejbusové lince 37, které vedly z Kohoutovic ke Kampusu a na Osovou. Autobusy na linkách 40, 50, 51, 69, 82, N90, 405 a 406 povedeme mezi ulicemi Jihlavská a Kamenice odklonem přes ulici Akademická“, uvedl dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: