V CAMPu byla představena výtvarná podoba tří stanic budoucí trasy metra D

Výtvarnou podobu stanic metra D Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory navrhnou přední čeští umělci Jiří Černický, Stanislav Kolíbal a Vladimír Kopecký. Jejich návrhy zvítězily ve vyzvané soutěži Metroprojektu, Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a hlavního města Prahy pod záštitou Národní galerie Praha.

Výběr zaštítila Národní galerie Praha, která oslovila umělce ve vyzvané výtvarné soutěži. Pro každou z dalších tří stanic Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory připravilo návrh minimálně pět předních českých umělců. Vítězné návrhy vybrala komise složená ze zástupců města, Metroprojektu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Národní galerie Praha. Záměrem Prahy bylo v porotě upřednostnit hodnotitele s uměleckým přesahem, které zastoupili Michal Novotný, David Vávra, Milena Dopitová a Kurt Gebauer. Výtvarné soutěže budou pokračovat u všech ostatních stanic metra D.

Rozhodnutí poroty ukázalo převahu zkušených umělců, a to právě v návaznosti na specifika komplikované architektury. Zároveň se však u návrhů jak Pavla a Stanislava Kolíbalových, tak Vladimíra Kopeckého návrh pohybuje v jakémsi spojení historického a současného a nevyznívá i ve spojitosti s architekturou nijak dobově. U Stanislava Kolíbala je zároveň nutno podotknout jeho částečně dochované sochařské pojetí zdí Nuselského mostu, resp. pankráckého předmostí v těsné blízkosti stanice metra Vyšehrad. Suverénní realizace uvnitř plánované stanice Nové Dvory je tak snad zároveň i určitým historickým zadostiučiněním. Jako pozitivní vnímám i to, že každý z autorů vstupuje do architektury jiným materiálovým způsobem, a s odlišnou reakci na pohyb metra a cestujících, v tomto ohledu je ještě nutno zdůraznit hravost návrhu Jiřího Černického rozprostřeného po celé stanici. Zároveň jsem rád, že trojice současných autorů vhodně doplňuje předchozí vítěze Vladimíra Kokoliu a Jakuba Nepraše do pestré mozaiky generací i přístupů,” řekl člen poroty a ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha Michal Novotný.

Stavba nové trasy metra D je jedním z největších dopravních projektů, které v příštích desetiletích zasáhnou do života hlavního města a jeho obyvatel. Pražským metrem a jeho stanicemi denně projdou statisíce lidí, proto je pro nás důležité, aby se Pražané při cestování novou linkou cítili opravdu příjemně. Jsem rád, že probíhají výtvarné soutěže. Praha tak neslevuje ani v oblasti estetiky z ambice uskutečnit moderní vize a představit takovou podobu stanic nového metra, která obstojí ve světové konkurenci,“ řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města, ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. S takovou péčí přistupujeme také ke všem stanicím metra D. Nemohli jsme už zasáhnout do architektonické podoby stanice bez zdržení celé stavby, ale díky velkému úsilí mnoha lidí dostanou stanice nové výtvarné ztvárnění navržené špičkovými českými umělci,” popsal náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

 „Výtvarná soutěž na výtvarnou podobu nově projektovaných stanic metra D přinesla mnoho zcela jedinečných řešení a potvrdila úvahu, že současné umění může vstoupit do veřejného prostoru. Jestli se záměr podaří realizovat, Praha se opět o krůček posune svobodné společnosti, kde o existenci umění ve městě nerozhodují stranické aparáty, ale vizionářská idea jedince,” řekl předseda hodnotící komise David Vávra.

Výběr rozdělil Metroprojekt do tří fází tak, aby se novým výtvarným ztvárněním stavba neprodloužila. U stanic Pankrác a Olbrachtova bylo potřeba připravit projektovou dokumentaci ještě do konce července 2019. Nyní ve druhé fázi vznikly návrhy pro stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory s projektovou dokumentací chystanou k prosinci 2020. Společné prvky z mobiliáře budou podrobeny samostatné designérské soutěži.

„Formát vyzvaných výtvarných soutěží prokázal po předchozích stanicích Olbrachtova a Pankrác i ve druhém kole, u stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory, že je schopen přinést zajímavé návrhy. Děkuji zejména pánům Davidu Vávrovi a Michalu Novotnému za rozhodující odborný přínos pro jejich organizaci. Architekti nyní vyhodnocených stanic Jiří Pešata, Jaroslav Čipera a Miroslav Mroczek se již těší na spolupráci s autory vítězných výtvarných návrhů na výsledném vzhledu těchto stanic. A já se spolu s nimi těším na výsledek,” řekl ředitel Metroprojektu Praha David Krása.

Jsem rád, že při projektování nové linky metra D opět dostává větší prostor architektura a výtvarné pojetí stanic. Kromě přidaných hodnot příjemného prostředí a zážitku z cestování jsem také rád, že se podařilo najít vyvážené řešení z pohledu investičních a provozních nákladů. Tímto směrem budeme postupovat i při modernizaci stávajících stanic metra, při kterých citlivě zohledňujeme jejich původní design a snažíme se přidávat další nové zajímavé umělecké prvky. Na Déčku máme konečně jasnou představu, jak bude vypadat všech pět stanic v úseku Pankrác D – Nové Dvory, na který žádáme stavební povolení. Nicméně nás čeká ještě hodně práce, než se výtvarné návrhy přetaví ve spolupráci s výtvarníky a architekty do finální podoby,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Samotní umělci ke svým vítězným návrhům říkají následující:

Ve svých návrzích jsem se pokusil zohlednit téma, kterým je dominantní přítomnost nemocnice. Nejdůležitější inspirací je v této souvislosti lékařský výzkum. Navrhl jsem několik strategií, se kterými by se dalo pracovat, přičemž ze šesti zatím vykrystalizovaly dvě. Tou první je interaktivní „multi-graf“ v podobě ornamentu vyjadřujícího životní funkce člověka. Měl by být aplikován na dominantní stěně podél kolejiště. Druhou je improvizace s vitrážovými kolečky, jejichž podoba vychází z pozorovacích platforem, na kterých se provádějí mikrobiologická pozorování a chemický laboratorní výzkum například pohledem do mikroskopu nebo petriho misky,“ řekl Jiří Černický ke svému návrhu stanice Nemocnice Krč.

Jiří Černický-Nemocnice Krč

„Stanice Nádraží Krč se liší od většiny dalších tím, že její nástupiště není v podzemí. To výtvarnému řešení přináší nové možnosti vnímání, ale i problémy s proměnou prostoru v různé denní době i vnímáním uměleckého díla při pohledech na objekt zvenčí i zevnitř do okolí. Je to, ale napínavé a osvěžující,“ řekl Vladimír Kopecký ke svému vítěznému návrhu stanice Nádraží Krč.

Vladimír Kopecký-Nádraží Krč-pohled ke schodišti

„Výtvarné řešení stanice Novodvorská tvoří dva devět metrů dlouhé reliéfy nad vstupem na pojízdná schodiště. Pro odlišnost je hlavním motivem jednoho kruh a u druhého čtverec. Vlastní stěny tunelu tvoří systém ostře barevných rovnoběžek, jež svojí nepravidelností a dynamikou kontrastují se systémem obkladových desek. Aby se však s nimi co nejvíce propojovaly, vycházejí velmi často z jejich obvodů a průsečíků,” řekl Stanislav Kolíbal ke svému vítěznému návrhu stanice Nové Dvory.

Stanislav Kolíbal-Nové Dvory

MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: