Dopravní podniky v Česku se v důsledku pandemie potýkají s miliardovými ztrátami

Ztráty se ve větších podnicích pohybují v desítkách miliónů korun. Celkově 21 podniků začleněných do Sdružení dopravních podniků eviduje ztrátu 1,1 miliardy korun. Informace zveřejnili na tiskové konferenci v Brně představitelé Sdružení dopravních podniků. Pro představu například v měsíci dubnu klesl počet cestujících v MHD na 20-25 %, nyní se pohybuje okolo 65 %.

Tisková konference Sdružení dopravních podniků v Brně dne 10.6.2020.

Sdružení dopravních podniků se proto zařadilo mezi 80 evropských představitelů dopravních podniků a měst a oslovilo evropské instituce, aby zahrnuly sektor městské veřejné dopravy mezi ty, na něž se vztahuje plán obnovy Evropské unie pro řešení dopadů způsobené pandemií Covid-19.

Dopravní podniky v celé republice čelí vážné situaci, kdy v důsledku prudkého snížení počtu cestujících došlo ke ztrátám na jízdném až o 80 procent. Výnosy z jízdného jsou vedle kompenzací od vedení měst podstatnou částí jejich rozpočtů. Dopravní podniky se tak se situací musí nějakým způsobem vyrovnat, ať už omezováním přepravních výkonů, prodlužováním intervalů mezi spoji či omezováním plánovaných investic,“ vysvětlil předseda Sdružení dopravních podniků a generální ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.

Přístup vedení měst je velmi různý, některým podnikům hrozí, že jim zřizovatel kompenzaci na provoz městské hromadné dopravy zkrátí. Do karet nám nehrají ani uzavřené kolektivní smlouvy, které nás zavazují k navyšování mezd, což je v této chvíli velmi problematické. Vedení všech podniků však zastává jednotný názor, že uděláme maximum, abychom nemuseli přikročit k propouštění zaměstnanců,“ uvedl 1. místopředseda Sdružení dopravních podniků a generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Podle ředitele Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikána se napříč republikou plánuje společná marketingová kampaň, kterou budou chtít dopravní podniky přilákat cestující zpět do MHD.

Dopraváček, zdroj: SDP ČR

Leave a Reply

%d bloggers like this: