Prohlášení společnosti ČD Cargo k policejním zásahu

Policie ČR navštívila sídlo společnosti ČD Cargo, aby prověřila oprávněnost trestního oznámení podaného zhrzeným dodavatelem. „Chápeme, že policie musí prověřit každé trestní oznámení, i ta která slouží jen jako nástroj konkurenčního boje. S policií plně spolupracujeme a jsme přesvědčeni, že transakci shledá jako korektní a výhodnou pro společnost tak, jako to předtím již potvrdil interní audit“, řekl výkonný ředitel společnosti.

V minulých letech omezoval podnikání ČD Cargo nedostatek vagónů, společnost proto hledala nejefektivnější způsob jejich získání. Zcela nové vagóny jsou drahé a dodávka trvá příliš dlouho.

ČD Cargo proto prodala 500 starých provozu neschopných vagónů provozu firmě SMK patřící do významného středoevropského koncernu Budamar. Ta ze starých vagónů využije rám a postaví vagóny nové. Vyměněná jsou kola, podvozek i skříň vagónu. Výhodou tohoto postupu je zhodnocení starých částí a výrazné zrychlení dodávky.   Tyto vagóny, které mají po modernizaci životnost 30 let, si pak společnost ČD Cargo pronajímá s právem následného odkupu. Jedná se tedy o obdobu operativního leasingu aut.

Jedná se o technicky standardní, v minulosti několikrát využitý postup. Novinkou pro ČD Cargo je leasingové uspořádání transakce, které však pomáhá rozložit finanční zátěž do delšího období. I to však je u jiných společností zcela standardní  postup. Transakci napadá pouze společnost Rail Invest, která si navykla být dominantním dodavatelem ČD Cargo. SMK/Budamar však nabídla výrazně výhodnější podmínky: pronajímá společnosti ČD Cargo modernizované vagóny za 13 Euro na den, zatímco Rail Invest nabízel několik let staré vagóny za 15-18 Eur, což je téměř o třetinu vyšší cena.

ČD Cargo

Leave a Reply

%d bloggers like this: